Tagarchief: NSAW

Hoe red je een failliete woningstichting ? Over stank voor dank

Tijdens een zitting 25 november 2014 in de rechtbank Amsterdam heeft curator Mr Ruud Dekker een aantal ernstige beschuldigingen geuit aan het adres van Lips en Boogers. De aanwezige pers nam deze 1:1 over.

In 2003 is de nagenoeg failliete woningstichting Nationale Stichting Andere Woonvormen van de ondergang gered en is het Ministerie van VROM cq de belastingbetaler een bedrag van circa € 80.000.000,– bespaard aan saneringsbijdrage. Iedere belasting betalende Nederlander heeft derhalve € 10.66 bespaard er vanuit gaande dat in 2003 de beroepsbevolking conform CBS circa 7.500.000 bedroeg. Lees verder Hoe red je een failliete woningstichting ? Over stank voor dank