Tagarchief: Henk Broeders

#5: De Doofpot en de Beerput: Het onaanvaardbare risico dat een vennootschap NIET faillieert.

Langs 2 lijnen wordt geprobeerd de wandaden van SNS aan een rechtelijk oordeel te onttrekken en onder het tapijt te vegen. “En passant” glijden miljoenen in de diepe zakken van curatoren. SNS uit de wind houden kan alleen als de overdracht van de SNS-claim door het Lips concern aan Stichting Prato ongedaan gemaakt wordt vóórdat Prato de claim op SNS ten volle aan de orde kan stellen in de rechtszaal.  Het is alle hens aan dek bij de Maffiamaten. Vandaag wordt verhaald over de aanval langs de flank. Lees verder #5: De Doofpot en de Beerput: Het onaanvaardbare risico dat een vennootschap NIET faillieert.

#3 : De doofpot en de beerput. Steekt Rechtbank Den Bosch eindelijk een klein stokje voor het criminele gegraai?

Als een gouden appeltje bungelt er een SNS- miljoenenclaim aan de boom. In de delen #1 en #2 van “De doofpot en de beerput” zijn een aantal relevante zaken uitgelegd. Dat de reden waarom curatoren Flip Schreurs, Jan Stadig en Ruud Dekker de vennootschap LCG Real Estate 15 B.V. toch O zo graag het faillissement gouden appeltjein trekken is gelegen in het voor eigen gewin willen incasseren van het “gouden appeltje” . Er is toegelicht waarom het onbegrijpelijk is dat staatsbank ABN AMRO dat faciliteert, door na 2½ jaar stilzitten plots een onnodig faillissement te willen forceren. Dat is vanuit hun positie namelijk onbegrijpelijk, immers hiermee dreigt ABN AMRO € 3 miljoen te zien verdwijnen in de zak van de curatoren in plaats van dat zij haar hele vordering zelf kan incasseren.  Er is ook uitgelegd dat bestuurder Harrie Boogers zijn verantwoording neemt en opkomt tegen de faillissementsaanvraag  terwijl zijn tijdelijk mede-bestuurder van het Lips concern, Peter Zwart, enkel naar de pijpen van de hoogste bieder danst en zich onbegrijpelijkerwijs niet verzet tegen de faillissementsaanvraag. Vrijdag 21 augustus jl. heeft de rechtbank Oost Brabant ondanks alle verweer de vennootschap toch failliet verklaard. Is dat verrassend ?    Lees verder #3 : De doofpot en de beerput. Steekt Rechtbank Den Bosch eindelijk een klein stokje voor het criminele gegraai?

#2 : De doofpot en de beerput. Schiet staatsbank ABN AMRO zusje SNS te hulp?

De belastingbetaler is dankzij Henk Broeders en Roland Delfgauw, de uitbeners van staatsbank ABN AMRO, per april 2015 al € 3 miljoen lichter geworden and still counting. Dit omdat zij curatoren Flip Schreurs en Jan Stadig financieren die vervolgens de boedel van Roger Lips leeg factureren. Op 26 juni 2015 is uitgelegd hoe dat kan. Als hun nieuwste plan lukt, komt daar vandaag de kans bij nog eens € 3 miljoen in de zakken van de curatoren te laten glijden in plaats van dat men  de schade beperkt door de eigen vordering te incasseren. Zo wordt er € 6 miljoen ten koste van de belastingbetaler verspild. Of zou die tweede € 3 miljoen een investering zijn om SNS “van de haak” te halen middels de vernietiging van de cessie aan Prato ?
Lees verder #2 : De doofpot en de beerput. Schiet staatsbank ABN AMRO zusje SNS te hulp?

#1 proloog: De doofpot en de beerput. Hoe bankiers en curatoren de deksel op hun beerput houden

Op 21 juli 2015  is SNS gedagvaard voor een eerste claim van € 5 miljoen voortvloeiend uit de relaties met het Lips concern. De Telegraaf heeft op 22 juli 2015 gepubliceerd dat er meerdere claims zullen volgen, oplopend tot een totaal van ruim over de  € 100 miljoen. Flip Schreurs, curator in het privé faillissement van Lips haastte zich om in Brabants Dagblad te verklaren dat “Je wel heel creatief moet kunnen denken, wil je de rechtsgeldigheid van de claim van Roger Lips tegen de SNS kunnen bevatten” en dat een dergelijke claim het primaat van curatoren is. Het begin van een nieuw hoofdstuk? Gedupeerden dreigen schandelijke en schadelijke praktijken te openbaren en aan de kaak stellen. Zouden de betrokken banken dat willen blokkeren? Of zouden curatoren dit voor die banken met hun duur betaalde “mantel der curatorenliefde” willen bedekken? Zijn curatoren en hun entourage niet alleen uit op zelfverrijking, maar dekken zij ook nog de schandelijk opererende (staats) financiële instellingen zoals o.a. ABN AMRO en SNS af? LipsLeaks zal de verwoede pogingen van de staatsbanken ABN AMRO, SNS en de curatoren Schreurs, Stadig en Dekker op de voet volgen en verslag doen. Maar eerst “hoe het begon”. Lees verder #1 proloog: De doofpot en de beerput. Hoe bankiers en curatoren de deksel op hun beerput houden

“En Pierre, wat hebben zij gewonnen?”

curatorenvuurOp 18 juni jl. verscheen  een tussentijds (financieel) verslag  in het privé faillissement van Lips. Staatsbank ABN AMRO heeft – geholpen door die andere Staatsbank SNS – z’n uiterste best gedaan om Lips en het Lips concern te laten opgaan in een alles verzengend curatoren vuur. Lees verder “En Pierre, wat hebben zij gewonnen?”