Tagarchief: Harrie Boogers

Over de Rotary …en kameraadschap

Afgelopen dinsdag 13 oktober verscheen er een post op de Udense site rotaryGekkermoethetnietworden dat Harrie Boogers na 36 jaar als lid geroyeerd is door de Rotary Uden. Op 14 oktober kopt het Brabants Dagblad “Rotary Uden stuurt lid na 36 jaar weg vanwege banden met Roger Lips” en ook hedenmorgen staat er een stukje in de krant. En weer heeft Roger Lips het gedaan. Wat speelt daar? Het bestuur doet er maar geheimzinnig over. Tijd om eens een tipje van de sluier op te lichten. Lees verder Over de Rotary …en kameraadschap

#6: De Doofpot en de Beerput: Niemand onttrekt zich aan de dag des oordeels.

Vandaag 21 september 2015 vindt de aandeelhoudersvergadering plaats van onder andere Burgfonds Haarlem B.V., de moeder van de vennootschap die haar SNS claim over heeft gedragen aan Stichting Prato. In de blogpost van gisteren is e.e.a. haarfijn uit de doeken gedaan. De curatoren Flip Schreurs en Jan Stadig houden vandaag een aandeelhoudersvergadering en oefenen als curator van de aandeelhouder Cerentino B.V. de aandeelhoudersrechten uit. Het ligt er metersdik bovenop dat alles erop is gericht Harrie Boogers als bestuurder te ontslaan. Om vervolgens de advocaat te ontslaan die Harrie Boogers heeft aangesteld voor het verweer, een nieuwe te benoemen die vervolgens het verweer staakt. Of niet?  Lees verder #6: De Doofpot en de Beerput: Niemand onttrekt zich aan de dag des oordeels.

Schending van briefgeheim en doelbewust hineininterpretieren. Mr Ruud Dekker trekt valse trukendoos open met maar één doel: Lips en Boogers beschadigen.

Het FD publiceerde op 2 december een artikel “Lips mailt Boogers opdrachten“. In dit artikel worden een 7-tal tekstfragmenten uit e-mails aangestipt die  Lips en Boogers uitgewisseld zouden hebben. 

Het kan niet anders dan dat curator Mr Ruud Dekker deze e-mails aan FD verstrekt heeft, immers noch Boogers noch Lips hebben dat gedaan. De enige die erover zou kunnen beschikken is Mr Ruud Dekker, hij heeft ze namelijk gestolen uit het huis van Boogers.

FD acht de e-mails blijkbaar zo smeuïg dat de krant er een apart artikel aan wijdt. Alvorens commentaar te geven is het goed eerst eens na te gaan hoe Mr Ruud Dekker nu aan die e-mails komt, of hij daar überhaupt iets mee te maken heeft en wat de relevantie is voor zijn taak. Lees verder Schending van briefgeheim en doelbewust hineininterpretieren. Mr Ruud Dekker trekt valse trukendoos open met maar één doel: Lips en Boogers beschadigen.

Hoe red je een failliete woningstichting ? Over stank voor dank

Tijdens een zitting 25 november 2014 in de rechtbank Amsterdam heeft curator Mr Ruud Dekker een aantal ernstige beschuldigingen geuit aan het adres van Lips en Boogers. De aanwezige pers nam deze 1:1 over.

In 2003 is de nagenoeg failliete woningstichting Nationale Stichting Andere Woonvormen van de ondergang gered en is het Ministerie van VROM cq de belastingbetaler een bedrag van circa € 80.000.000,– bespaard aan saneringsbijdrage. Iedere belasting betalende Nederlander heeft derhalve € 10.66 bespaard er vanuit gaande dat in 2003 de beroepsbevolking conform CBS circa 7.500.000 bedroeg. Lees verder Hoe red je een failliete woningstichting ? Over stank voor dank