Tagarchief: Arno Smits

#1 “Beschaving of geen beschaving, that is the question”

ruuddekkerbalkjeRuud Dekker heeft zich als curator schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Het openbaar ministerie weigert hem te vervolgen. Gaat het gerechtshof Den Bosch hem wel aanpakken? In plaats van de doofpotbehandeling? De blogpost “Een trap veeg je van boven naar beneden schoon” legt uit of en hoe dat kan. 3 november moet het gerechtshof Den Bosch beoordelen of het openbaar ministerie “hun curator Ruud Dekker” terecht “van de haak haalt”. Wat heeft Ruud Dekker gedaan?
Lees verder #1 “Beschaving of geen beschaving, that is the question”

Hoe een Leeuw achter zijn eigen schaduw aanholt

Op 21 januari 2015 is Rondenborch Residential failliet verklaard door de Rechtbank Amsterdam. Dit is geschied op verzoek van Peter van Leeuwen op basis van een vermeende vordering. De pers gaat er weer heerlijk mee aan de haal, het zou aldus FD een “sleutelvennootschap” zijn en een vennootschap “waaronder 25 dochtervennootschappen hangen”. De Hoge Raad zou van Leeuwen gelijk hebben gegeven en Lips….is natuurlijk weer de boef. Misschien is het goed kort eens uit te leggen hoe het zit. Lees verder Hoe een Leeuw achter zijn eigen schaduw aanholt

Het valse spel van dief, dievenmaatje en de heler

Op 12 november 2014 werd Hotel Tante Pietje B.V. (exploitant van Restaurant en Hotel Tante Pietje te Uden) failliet verklaard nadat Mr Ruud Dekker op 22 oktober 2014 was binnengevallen, de sloten had veranderd en de hele inboedel had gestolen. Een dag later, 23 oktober heeft hij bovendien de aandelen van de vennootschap gestolen door simpelweg de naam van de aandeelhouder door te krassen in het eerder door hem achterovergedrukte aandeelhoudersregister. Lees verder Het valse spel van dief, dievenmaatje en de heler

Ambtelijke willekeur bij Rechtbank en Hof Den Bosch, maar wel met één duidelijk doel Lips omleggen

Gisteren, 11 december 2014, heeft het Hof Den Bosch het hoger beroep tegen het faillissement van Crescendo Leisure Concepts Holding B.V. verworpen.  Er wordt een aantal bijzondere juridische redeneringen opengetrokken die menig jurist de wenkbrauwen doen fronsen. Op de 13e A4 pagina staat dan het eindoordeel: Verworpen. 

Er is nogal een juridische boom op te zetten over dit vonnis. Voor de liefhebber zijn er eerdere blogposts met analyses. Dat doen we nu eens niet, we schrijven het nog eens simpel op incluis de afdronk. Lees verder Ambtelijke willekeur bij Rechtbank en Hof Den Bosch, maar wel met één duidelijk doel Lips omleggen

Tante Pietje en het reversed domino effect

Op 26 augustus werd Crescendo Leisure Concepts Holding B.V. failliet verklaard. Dit gebeurde op verzoek van curator Mr Ruud Dekker die zichzelf kort tevoren op 22 augustus 2014 tot vereffenaar heeft benoemd tijdens een aandeelhoudersvergadering. Hij meende dat hij als curator van het failliete LHO Beheer B.V. – de 2/3 aandeelhouder van Crescendo Leisure concepts  Holding B.V. -daartoe gerechtigd was. Op basis van wet en statuten is hij dat echter niet. Hij is niet vergadergerechtigd en de vergadering is ook niet conform wet en statuten bijeen geroepen. Hij heeft zichzelf benoemd in een vergadering die überhaupt nooit heeft bestaan, nietig heet dat. Lees verder Tante Pietje en het reversed domino effect