Sherlock en Watson in de woestijn en de primeur van 2014

Hedenmiddag ging de deurbel in Dubai, een vreemdeling zeker die verdwaald was zeker…

Het was een wat onhandig Engels sprekende man met een rugzakje die vertelde dat hij tegen een auto aangereden was met de vraag of men kon helpen om naar de schade te kijken. Nietsvermoedend loopt Roger Lips achter de vreemdeling aan. Plots springt er een gebruinde kale man uit een john van den heuvelauto met geblindeerde ramen. De man is strak in een zomers pak, gestoken en loopt zelfverzekerd en triomfantelijk op Lips af en stelt zich voor “Dag meneer Lips, Van den Heuvel, John van den Heuvel, misdaadverslaggever”.

Haast kolderiek, als de aanleiding niet zo triest was. Een volgende fase in de nimmer aflatende pogingen tot criminalisering van Lips breekt aan. Een misdaadverslaggever met een verborgen camera. Een cameraploeg die Lips en zijn gezin al 3 dagen volgt en observeert naar John’s eigen zeggen. Die stelt dat Lips zijn kinderen op een “dure internationale school” zitten, Lips in een “riante villa woont” en met “wat voor auto’s” de kinderen Lips van en naar school gaan.

Zo speelt Lips plots de hoofdrol in een verborgen camera overval van het team van John van den Heuvel…De kern van de vragen die John van den Heuvel op Lips afvuurde zetten we alvast op een rij. Het is meer van hetzelfde liedje, maar dan komt de lezer beslagen ten ijs als de uitzending prime timeplaatsvindt. Laten we hopen dat die opnamen worden uitgezonden zonder dat er stukken uit
geknipt of verplaatst zijn. En de waarheid geen geweld aangedaan wordt met verdraaiingen. Bij voorkeur uitzending op oudejaarsavond, vlak voor de oudejaarsconference.. een droom gaat in vervulling. 

Waar hebben we die vragen eerder gehoord

 1. waarom bent u voortvluchtig? Lips is niet voortvluchtig. Voortvluchtig is iemand die zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een strafrechtelijk vonnis. Daar is hier geen sprake van, er is niet eens een aanklacht, laat staan een strafzaak voor de rechtbank. Laat staan een vonnis. 
 2. waarom geeft u geen gevolg aan het vonnis om in bewaring te worden genomen? Omdat Lips dat niet hoeft. Er is een vonnis op basis waarvan Lips in gijzeling kan worden genomen in het kader van de faillissementswet. Dat is gebaseerd op art 105 van die wet en ziet op de inlichtingenplicht. Een dergelijk vonnis behelst geen plicht om te melden, het is enkel basis voor de rechter commissaris om aan de politie een bevel te geven om Lips te arresteren en hem, zodra zij hem aanhouden over te brengen naar een huis van bewaring. Op basis van dat vonnis rust op Lips GEEN plicht zich in bewaring te laten stellen of zich daartoe te melden bij de politie.
 3. waarom komt u niet naar Nederland om u te verantwoorden voor de rechter? Waarom dat dan? Voor welke rechtszaak? Er is helemaal geen rechtszaak tegen Lips. Geen civiele rechtszaak en ook geen strafrechtszaak, helemaal niets. Er is geen dagvaarding voor een civiele rechtszaak en ook geen aanklacht in een strafzaak. Hoezo dan “verantwoorden voor de rechter“?

Wat wel speelt is dat Curatoren wensen dat Lips voor hen verschijnt om “inlichtingen te verschaffen”. Dat is echter volgens Lips overduidelijk bedoeld om Lips in bewaring te laten stellen, dat schrijven curatoren ook letterlijk. Vragen zijn er namelijk eenvoudig niet. Zie de blogpost van 17 november waar dat duidelijk wordt toegelicht.  Lips is verplicht op basis van art 105Fw om voor de curator te verschijnen en inlichtingen te verschaffen zo vaak als deze wenst. Lips hoeft alleen dan  NIET te verschijnen als hij een geldige reden heeft om niet te verschijnen. Wat is nu een geldige reden? Dat er bijna een jaar lang geen vraag gesteld is? Dat er karrevrachten en meer aan informatie is verstrekt? Dat Mr Flip Schreurs publiekelijk in NRC bevestigd heeft dat er enkel cruciale informatie ontbreekt over enkele transacties net voor het faillissement en dat nu na bijna een jaar stilzwijgen pas meldt? Dit terwijl uit alles blijkt dat er geen informatie kan ontbreken?  

Volgens Lips willen de curatoren hem alleen gijzelen om hem te dwingen tot het ongedaan maken van rechtshandelingen waarvan curatoren menen dat die paulianeus zouden zijn. Daartoe is Lips op basis van de wet niet verplicht. Curatoren zijn geen rechter. Ze hebben slechts een mening en die mening is geen wet en geen vonnis en dus geen verplichting voor Lips.

In de blogpost van 16 november wordt uitgelegd wat de wettelijke verplichtingen van een failliet zijn en wat een eventueel strafrechtelijk gevolg kan zijn als daar niet aan wordt voldaan.

Kort gezegd: Al die verhalen over voortvluchtig zijn en voor de rechter verantwoorden voor “je daden” zijn klinkklare bullshit. Er is niet eens duidelijk wat dan “die daden” zouden moeten zijn waarvoor Lips zich zou moeten verantwoorden, laat staan dat er überhaupt een rechtelijke procedure over is opgestart.

Wat er wel is is een niet aflatende hoeveelheid ongefundeerde uitlatingen – roepificaties – van curatoren. Ze hebben blijkbaar overal een negatieve mening over omdat dat hen helpt bij hun roof- en plundertocht. Maar bewijzen, ho maar.

Waar hebben we die roepificaties eerder gehoord

John van den Heuvel riep in hoofdzaak dezelfde ongefundeerde stellingen als curatoren.

 1. U heeft een heleboel schuldeisers in uw faillissement gedupeerd. De enige schuldeisers in het faillissement van Lips zijn institutionele partijen/ banken en overzicht schuldenvennootschappen van de Lips Group/Lips zijn partner en kinderen van Lips, Zie schema. Helemaal geen “argeloze burgers” of “arme ZZP-ers” of “personeel wat plots berooid op straat staat”. Professionals zijn het, stuk voor stuk, behalve Lips zijn partner en kinderen. Pak de recente openbare verslagen van de curatoren er maar bij en wat er uit volgt is dat er 2 schuldeisers zijn die Lips zijn faillissement wensten: Staatsbank ABN en SNS. ABN claimt € 17.788.115,– mio (weten ze zelf nog niet want het bedrag varieert nogal) en SNS claimt € 52.075.968,– maar SNS heeft in werkelijkheid helemaal niets te vorderen ( doen curatoren niets aan zolang SNS hun roofpotje vult, dat vraagt om een blogpost binnenkort). Daarnaast zijn er schuldeisers die helemaal geen behoefte hadden aan een faillissement en zich ook verre hebben gehouden van inmenging met curatoren hebben gehouden tot op de dag van vandaag. Zij zijn meegesleurd door staatsbank ABN AMRO. Dat zijn ten eerste de gelieerde schuldeisers, zeg maar vennootschappen van het Lips concern, partner en kinderen van Lips en die hebben circa  € 21.025.000,– tegoed. En ten tweede de externe financiers die helemaal niet zaten te wachten op het faillissement van Lips en die tezamen circa  € 10.306.000,– tegoed hebben. Vergeet niet dat al deze schulden middels hypotheken op onroerend goed zijn zeker gesteld, behalve die van Lips zijn partner en kinderen, van die zekerheden hebben curatoren hen vakkundig ontaan met misbruik van art 58 van de faillissementswet. Als ABN het faillissement niet had geforceerd – door afspraken te ontkennen, zie de blogpost van 23 november jl. –  was er niets aan de hand geweest, Lips zijn vermogen blijkt op basis van het in opdracht van curatoren door accountants uitgevoerde onderzoek tot op de dag van zijn faillissement tientallen miljoenen positief. Niets meer en niets minder dan volstrekt onnodige “vernieling” op instigatie van staatsbank ABN AMRO. Dus het is maar helemaal de vraag wie hier schuldeisers dupeert.
 2. U heeft auto’s die eigendom zijn van de boedel daaraan onttrokken. Dat roepen curatoren ook al bijna 2 jaar terwijl ze van de hoed en de rand weten. Dat spreekt wel iedereen aan. Niets mooier dan een trailer exclusieve auto’s op de voorpagina die afgevoerd worden, trailer exclusieve autosontnomen van die vermaledijde failliet. De realiteit is echter anders, “de auto’s” zijn helemaal geen onderdeel van de boedel. Dat zijn ze al jaren niet. De onverdeelde helft van de auto’s zijn maart 2011 – ruim 2 jaar voor het faillissement – aan de stichting van de kinderen verkocht op basis van een Vehicle Fleet Agreement. De andere helft was sedert aankoop eigendom van de partner van Lips. Dit blijkt uit een vaststellingsovereenkomst waarin dat nog eens netjes op een rij is gezet. De auto’s zijn dus eenvoudig al jaren voor het faillissement verkocht, geleverd en betaald. Als curatoren menen dat de auto’s  tot de boedel zouden behoren dan moeten zij die transactie vernietigen en aan de rechter voorleggen of er sprake is van paulianeus handelen en er een verplichting is tot terugleveren. Dat doen zij nu al bijna 2 jaar niet, derhalve hebben ze geen recht van spreken, geen recht om Lips maar te betichten dat er “auto’s die eigendom van de boedel zijn daaraan onttrokken worden“. Dus ofwel procederen ofwel ophouden met die lasterlijke uitspraken en stemmingmakerij.

Welke “aantijgingen” en opmerkingen kwamen er nog meer uit de hoed

 1. U heeft een spoor van vernielingen achtergelaten en mensen aan de bedelstaf gebracht. Excuus, maar het “spoor van vernielingen” zou dan moeten blijken uit de schuldeisers die er zijn in het privé faillissement van Lips? De vennootschappen van Lips Group, Lips zijn partner en kinderen? De banken die “meegesleurd” zijn terwijl ze dat niet wilden? Of de staatsbanken ABN AMRO en SNS, waarvan de ene afspraken ontkende waardoor er een vordering opeisbaar was terwijl dat niet zo was, en de andere een claim van € 52 mio neerlegde om Lips bij zijn hoger beroep definitief “onder water te houden“? En wie is dan verantwoordelijk voor “het spoor van vernielingen“? En het “spoor van vernielingen” wat er door dit faillissement is getrokken door de Lips Group en al haar stakeholders en werknemers? Door het gezin Lips? Door de reputatie van Lips? Dat is geen “spoor van vernielingen” maar “gerechtigheid” zeker? “Boontje komt om zijn loontje“. De vraag wie die personen dan zijn die Lips aan de bedelstaf heeft gebracht bleef onbeantwoord. John van den Heuvel zou wel eens vragen aan ze of hun namen bekend mochten worden. Wat een prietpraat, kom dan niet beweren dat Lips mensen aan de bedelstaf brengt want op die manier kan er niet eens een antwoord gegeven worden. Dan is het niet meer dan stemmingmakerij wat lekker bekt op TV: Lips onder de palmbomen, een antwoord schuldig blijvend…
 2. U wordt gezocht door het Openbaar Ministerie en staat gesignaleerd bij Interpol en wordt gezocht voor grootschalige fraude. Lips is daarvan niks bekend, zijn advocaat ook niet, bij interpol is geen signalering te bekennen. Dan zou het wel een hele geheime signalering moeten zijn. En als dat zo is, wordt dat echt niet aan John van den Heuvel verteld. Lips heeft nog geen vraag van het Openbaar Ministerie gehad, zijn advocaat ook niet. Beiden is ook niets bekend van een onderzoek, laat staan van een ten laste legging. Lips zou ook werkelijk niet weten wat hij verkeerd gedaan zou hebben. De accountants van curatoren hebben ten overstaan van getuigen verklaard dat zij geen “verstopte bankrekeningen“, “zwart geld” of malversaties hebben geconstateerd bij hun ruim 1 jaar durend en ruim € 350.000,– kostend onderzoek. De FIOD en Holland Integrity Group hebben Lips als grootste klant van SNS naar zeggen van SNS volledig doorgelicht, ook daar is niets onoorbaars gebleken. SNS zelf heeft ook onderzoeken gedaan en ook daaruit is niets onoorbaars gebleken. Directeur Jaap van Dijk van SNS heeft ten overstaan van getuigen na deze onderzoeken bevestigt dat er geen enkele reden is te twijfelen aan Lips zijn integriteit. Dus heren, stop met die lasterlijke verdachtmakingen of kom op de proppen met feiten waaruit dan zou blijken dat er sprake is van onoorbare strafrechtelijke vergrijpen en anders: shut the fuck up.
 3. Gaat u nu mee naar het politiebureau? Achteraf heeft Lips spijt dat hij niet is ingegaan op die uitnodiging. Lips zijn advocaat in de Verenigde Arabische Emiraten gaf namelijk aan, dat dat wat in Nederland blijkbaar normaal is – journalisten die mensen achtervolgen, stalken en ongewenst lastig vallen – in de UAE reden is betreffende heren direct op te pakken. Daarvan is men in de UAE namelijk niet gediend.
 4. Ook uw vrouw wordt gezocht door het Openbaar Ministerie en staat gesignaleerd bij Interpol Wat zij gedaan zou moeten hebben wat zo ernstig is dat er een interpol signalering zou zijn is helemaal een raadsel. Ook hier geldt wat hierboven onder 2 is aangegeven over die vermeende signalering. Lariekoek.

John van den Heuvel is door Lips uitgenodigd om op de proppen te komen met feiten waaruit zou blijken dat er “vanalles niet in de haak is”. Lips beloofde hem deze gefundeerd te weerleggen. John van den Heuvel is uitgedaagd nu eens goed te kijken hoe de vork echt in de steel zit. Maar dat was naar zijn zeggen niet aan hem, dat was zijn rol niet… Wat dan wel ?

Lekker makkelijk, laten we maar met zijn allen ongefundeerd roepen. Laten we maar in de krant en nu ook op TV veroordelen, blamen en shamen zonder enige vorm van onderbouwing of bewijs en zonder enige kans te geven aan “het lijdend voorwerp” om zich te verdedigen.

U raadt het al….Armetierig, dat is het woord.

4 gedachten over “Sherlock en Watson in de woestijn en de primeur van 2014”

 1. Beste meneer Lips,

  Ik volg uw verhaal nu al een half jaar op het internet en het boeit me zeer. Dat naar aanleiding van mijn vader, een echte Udenaar, die vertelde dat u vroeger achter hem woonde. Het inspireerde me zelfs om de richting bedrijfs economie te gaan studeren en hopelijk in een soort gelijke sector te gaan werken. Het klinkt misschien stom maar ik dank u zeer. Hopelijk dat alles uiteindelijk op een goed pad terecht komt, i.p.v. de onzin die men continu schijnt te geloven. Misschien dat onze paden ooit kruizen. Ik hoop het wel aangezien ik nog een hoop vragen heb voor u.

  M.v.g.

  Philip H.

  (Excuses voor het gebrekkige Nederlands. Een 2 talige opvoeding heeft zijn nadelen.)

Reacties zijn gesloten.