Over The Fugitive

Op 16 april 2013 werd Roger Lips failliet verklaard door rechter mr E. Loesberg van de rechtbank Oost Brabant. Het  faillissement werd aangevraagd door staatsbank ABN AMRO Bank.

ABN AMRO Bank was via haar private banking tak Mees Pierson Private Wealth decennialang de huisbankier van Roger Lips privé. De faillissementsaanvraag werd gedaan op grond van contractueel niet opzegbare en daardoor niet opeisbare leningen/borgen die door ABN AMRO Bank medewerker Henk Broeders desondanks toch gewoon werden opgezegd en opgeëist. Over een tweetal rekeningen courant waren duidelijke afspraken gemaakt dat deze ondanks een verlopen termijn (naar goed gebruik “rollen” leningen door) door zouden lopen zolang deze binnen de limiet bleven. Dat was het geval, ABN AMRO is – totdat ze in strijd met de afspraken opzegde en opeiste – altijd keurig betaald. Henk Broeders gaf aan zich niet aan afspraken van zijn voorgangers te houden, hij keek alleen voorruit…

Voordat Roger Lips failliet werd verklaard behoorde hij tot de grootste private vastgoedinvesteerders en -ontwikkelaars van Nederland. Zijn bedrijf Lips Capital Group had vele bijzondere ontwikkelingen en beleggingen gerealiseerd en in bezit. Hij was de grootste klant van SNS Property Finance B.V., onderdeel van SNS REAAL. Hij was klant bij alle grote banken van Nederland waaronder FGH en Rabobank, Deutsche Bank en ING. Ook met buitenlandse banken deed Lips  zaken. Samen met een investeringsfonds van Deutsche Bank – RREEF uit London – had hij geïnvesteerd in een groot portfolio vastgoed.

Het is nog steeds onduidelijk waarom ABN AMRO het faillissement van Lips heeft aangevraagd. De aanvraag kwam kort nadat SNS REAAL genationaliseerd was. SNS Property Finance verkeerde in grote problemen en Lips Capital Group vond men recalcitrant, Lips danste niet naar de pijpen van SNS Property Finance en men had geen machtsmiddel om hem te dwingen dat te doen. Of er een samenhang is tussen deze zaken, is de vraag.

Roger Lips kreeg 2 curatoren toegewezen, mr. Flip Schreurs van Boels Zanders Advocaten en mr. Jan Stadig van Banning Advocaten. SNS Property Finance ontbond – eenzijdig en zonder juridisch steekhoudende gronden – een met Lips gesloten contract en claimde op basis daarvan 2 weken na het faillissement € 52 miljoen. Tezamen met ABN AMRO waren zij daarmee de grootste schuldeiser. Andere schulden had Roger Lips vrijwel niet en al helemaal geen “kleine crediteuren” of personeel. Beide banken storten tonnen in de oorlogskas van de curatoren om Lips en zijn concern te vernietigen.

De curatoren waren vanaf dag 1 uit op een overname van de macht in Lips Capital Group, kennelijk omdat SNS Property Finance en ABN AMRO dat wensten. Uiteindelijk zijn zij er na ruim 2 jaar in geslaagd om zich toegang te verschaffen tot Lips Capital Group. Binnen 6 weken nadat zij “de sleutel” te pakken hadden, is alles gefailleerd en zijn Schreurs en Stadig  als curatoren aangesteld. Het bemachtigen van de sleutel verliep via achtereenvolgens vriendelijk vragen, eisen, gijzeling, intimidatie en bedreiging van zowel Roger Lips als andere bestuurders. Toen dat alles niet het gewenste effect had, is met een leugenachtige juridische truc mr Dudok van de rechtbank Amsterdam overgehaald om een “onafhankelijk” door ABN AMRO naar voren geschoven bestuurder tijdelijk in de stichting te plaatsen die de aandelen van Lips Capital Group beheerde. Deze bestuurder, Peter Zwart, heeft de deuren opengezet voor de curatoren om het gehele concern om te trekken.

Vanaf de eerste dag hebben de curatoren alles in het werk gesteld om Roger Lips in diskrediet te brengen. Nog voor het hoger beroep werd – onnodig – een uitgebreid faillissementsverslag met allerlei insinuaties gepubliceerd. Vanwege de grote publieke interesse hebben de aantijgingen de landelijke pers vele malen gehaald, gepresenteerd als feiten. Dat terwijl er tot op de dag van vandaag geen bewijs en geen veroordeling is voor wat dan ook. De reputatie van Roger Lips is bewust tot de grond afgebroken.  Iedereen die het maar horen wilde, rechters en rechter-commissarissen incluis, werd beïnvloed om partij te kiezen tegen Roger Lips.

Curatoren ontpoppen zich als niets ontziende machtswellustelingen dankzij een perverse prikkel in de faillissementswet: curatoren kunnen hun salaris met voorrang op alle anderen incasseren uit alle middelen die ze vrij weten te maken uit de boedel. Dat maakt dat zij een groot eigenbelang hebben bij het inzetten van alle middelen van de wet. Immers alle (machts)middelen (waaronder gijzeling, vernietigen van rechtshandelingen, afnemen van zekerheidsrechten bij crediteuren), hebben ten doel de boedel waar zij uit putten zo groot mogelijk te maken en daarmee hun potentiële inkomsten. Zij maken misbruik van de nulhypothese dat curatoren integer en betamelijk handelen. Misbruik van het feit dat hun taak is opkomen voor de gezamenlijke crediteuren, die pas aan de beurt komen als de curatoren zichzelf volledig betaald hebben.

In deze blog krijgt u inzicht in de praktijken en handelwijzen van de curatoren in het faillissement van Roger Lips. Zoveel mogelijk met onderliggende bewijzen.

De belangrijkste conclusie: De faillissementswet is failliet. Faillieten en hun familie worden respectloos, mensonterend behandeld. Maar weinig faillieten kunnen een tegengeluid te laten horen omdat het hen vaak  ontbreekt aan kennis, omdat zij geestelijk en lichamelijk murw gemaakt zijn. En het lukt maar weinigen om hun zaak voor de rechter te brengen: de moed en lust is hen vergaan om door te vechten tegen de eerder verloren vonnissen in.

Over gecorrumpeerde curatoren, een failliete faillisementswet, ondermaatse rechtspraak en falende banken