Is Sjonnie een minkukel of een briljant misdaadjournalist?

Screenshot 2015-05-14 14.26.46Vanavond gaat het gebeuren, Sjonnie gaat op TV zijn heldendaden etaleren bij het opsporen van Lips. Het betreffende programma “Op de vlucht” van Sjonnie heeft een nobel doel. Op de website omschrijft RTL het als volgt: ” Realityprogramma waarin misdaadverslaggever John van den Heuvel de jacht opent op voortvluchtige criminelen. Op verzoek van slachtoffers van geweldplegers, pedoseksuelen, oplichters en oorlogsmisdadigers gaat hij wereldwijd op zoek naar de schuilplaatsen van Nederlandse veroordeelden en verdachten van zeer ernstige misdrijven. Van den Heuvel spoort de criminelen niet alleen op, hij brengt ook op unieke wijze hun leven op de vlucht in beeld.” Maar is het wel zo nobel? Of is het een op niks gebaseerd goedkoop vermaakproduct over de rug van een individuele burger?

Lips een veroordeelde geweldpleger, pedoseksueel, oplichter of oorlogsmisdadiger ?

Sjonnie maakt veel reclame voor zijn heldendaden, gisterenavond nog in RTL Late Night kreeg hij een platform om zijn programmaatje te promoten. Op televizier.nl wordt de uitzending van vanavond zelfs aanbevolen als kijktip. Freek van de Vliet beveelt als autoriteit het bekijken van harte aan.

Als je even doorklikt op het fotootje van “Freek” – benieuwd naar wie die aanbeveler dan wel is – dan blijkt hij student Nederlands in Leiden en stagair bij Televizier. Een stagiar Screenshot 2015-05-14 07.55.50krijgt een platform om zonder enige vorm van research of onderzoek  een artikeltje uit quote na te blaten en aanbevelingen te doen aan de Nederlander in naam van Televizier: “kijken alle mensen van Nederland, vanavond gaat het gebeuren, Sjonnie – de grote ontmaskeraar van RTL – heeft met gevaar voor eigen leven na baanbrekend recherchewerk een wereldschokkende ontdekking te onthullen”, “hij is de cruciale sleutel tot het ontdekken, opsporen en arresteren van Lips”.

Freek van Vliet blijkt bij even verder googlen een van een tweeling. Briljant, aldus de website van de Universiteit Leiden. Geslaagd met 4 tienen, 4 negens en een acht op het gymnasium in 2012. Een topper in de dop. Wat gaat er mis?

Freekje, heb jij geen stage-begeleider bij Televizier? Iemand die je goedbedoeld adviseert om dat wat je (over)schrijft even te controleren? Je had als research wat blogs op Lipsleaks kunnen nalezen. Deze, deze, dan nog deze en tot slot deze. Dat had je aan het denken moeten zetten,   of doe je dat nooit als je wat opschrijft en trots je foto erbij zet?  Je had je klakkeloos overgenomen stellingen simpelweg uit openbare informatie kunnen verifiëren, dat is wat een journalist hoort te doen toch? Of Lips even zelf om commentaar kunnen vragen. Misschien realiseer je je niet eens dat je onwaarheden als waarheden verkondigd? Dat je daarmee de lezer misleidt en mensen beschadigt? Dat je jezelf laat misbruiken door publiciteitsgeile mannetjes als Sjonnie, die niets schromen om zichzelf in de picture te zetten?

Waarom is volgens briljante Freek de uitzending van Sjonnie over Lips dan zo interessant?

Freek beveelt de uitzending als volgt aan, gebaseerd op informatie uit een artikel van Quote, rechtstreeks afkomstig van Sjonnie himself.

Screenshot 2015-05-14 08.03.57

Dus Freek, Lips zou voldoen aan de criteria van het programma, namelijk dat hij strafrechtelijk is veroordeeld maar vanwege cellentekort, ontsnapping of ontbreken van een uitleveringsverzoek de dans ontspringt? Wat een lariekoek.

Er is niet eens sprake van een aanklacht van het Openbaar Ministerie. Curatoren Mr Flip Schreurs en Mr Jan Stadig hebben in hun tomeloze drang Lips te criminaliseren – teneinde de kansen op een zo groot mogelijke, voor eigen gewin leeg te roven boedel te vergroten – aangifte gedaan. Lips zou geen informatie geven en faillissementsfraude gepleegd hebben en dat alles zou strafbaar zijn. Het Openbaar Ministerie onderzoekt die aangifte, dat doet ze al sedert 30 januari 2014 en nog steeds is er geen aanklacht tegen Lips. Laat staan een veroordeling.

Lips is verdacht omdat er een aangifte is gedaan, zoals heel veel mensen verdacht zijn zodra iemand om wat voor reden dan ook besluit aangifte te doen. Echter In Nederland ben je nog steeds onschuldig tot het tegendeel bewezen is, onschuldpresumptie is een groot goed!

In het programma Brandpunt van 5 mei 2015 is Lips geïnterviewd. Brandpunt heeft ter voorbereiding het gehele dossier “Lips” op basis van documentatie uitgebreid geanalyseerd en de kwestie van o.a. de vermeende fraude  ook voorgelegd aan een deskundige op het vlak van deze materie, Professor Jongbloed van de Universiteit van Utrecht. Oordeel zelf of er niet getwijfeld zou moeten worden aan de onbewezen roepificaties, aantijgingen en aangifte van curatoren mr Flip Schreurs en mr Jan Stadig en of er überhaupt wel sprake van iets strafbaars.

Screenshot 2015-05-14 08.04.08

Het misdrijf waarvoor Lips dus volgens Sjonnie zogenaamd voor veroordeeld is danwel hij zeker gepleegd heeft en waarvoor hij zogenaamd een straf moet uitzitten die hij zogenaamd tracht te ontlopen door te vluchten, is het verduisteren van 200 miljoen. Dit blijkt werkelijk nergens uit, schandalig dat dat zomaar plompverloren wordt gesteld. Het blijkt niet uit de omvangrijke publiek beschikbare informatie, niet uit verslagen van curatoren, helemaal nergens uit. Het is schandelijkerwijs volstrekt uit de duim gezogen. Alles voor de kijkcijfers.

Bovendien stelt men, zou Lips niet alleen geld van banken verduisterd hebben, maar ook van kleinere investeerders. Ook dit blijkt nergens uit. Lips werkte namelijk helemaal nooit met kleine investeerders, niemand kon bij hem of zijn bedrijven investeren en niemand is daartoe uitgenodigd. Het is eenvoudig onmogelijk.

Screenshot 2015-05-14 08.04.18

Sjonnie zou met klassiek speurwerk na tips Lips in Dubai gevonden hebben. Daar waar veel van zijn collega’s uit de journalistiek regelmatig contact hadden met Lips en zelfs bij hem op bezoek zijn geweest in Dubai, was het voor Sjonnie allemaal niet zo helder. Hij had toch ook even kunnen mailen, tweeten of bellen. Minder spectaculair en levert geen Televizierring op, maar toch. Nou Sjonnie: Chapeau, wat een speurwerk.

De “luxe bolides” – dat doet het altijd goed bij het volk en is aansprekend – zouden tot de boedel van Lips behoren. Ook dat blijkt garage-voitures-de-luxe-Floyd-Mayweather.kpg_nergens uit. Uit openbare stukken blijkt dat die auto’s al sinds aanschaf voor de helft eigendom zijn van de vrouw van Lips en voor de andere helft zijn ze al jarenlang, ruim voor het faillissement verkocht aan een Stichting. Keurig gekocht en betaald. En geen curator die – anders dan wat ongefundeerd blaten in de pers -er tot op de dag van vandaag formeel aanspraak op heeft gemaakt .

Dan zou er ook nog een uitleveringsverzoek opgesteld worden om Lips uitgeleverd te krijgen uit Dubai, nog enige maanden, maar “dan hebben we hem, de boef“. Ook dat is onwaar. De in juli 2014 geplaatste Interpol Red Alert is door de Nederlandse autoriteiten in februari 2015 ingetrokken, er is helemaal geen uitleveringsverzoek, Lips beschikt ook gewoon over zijn paspoort. Ook dat is simpel te verifiëren.

Lariekoek

Dat is het dus, grote lariekoek. Niets van wat er wordt aangevoerd klopt. Sjonnie gaat vanavond bewust een programma uitzenden waar hij Lips confronteert op de oprit van zijn woning in Dubai. Waar hij zichzelf met bombarie voordoet alsof hij een cruciale rol speelt in de opsporing van Lips. In werkelijkheid heeft Sjonnie geen enkele rol, helemaal niets, nada.

Waarschijnlijk zal hij een “interview/confrontatie” uitzenden waar hij naar hartelust in opgenomen beelden heeft geknipt en waar met handige voice-overs een op onwaarheden gebaseerd beeld bij de kijker achter moet blijven. Lips is niets gevraagd en Sjonnie heeft de tijdens de confrontatie gedane uitnodiging voor een inhoudelijke discussie geweigerd.

Peter-van-Leeuwen-e1390772685825
Voor de hand liggende zogenaamde gedupeerde, die toevallig curator Mr Ruud Dekker heeft voor zijn failliete bedrijven

In de afgelopen periode is Sjonnie met wederom klassiek speurwerk naarstig op zoek geweest naar gedupeerde schuldeisers om toch maar enig aanknopingspunt te hebben voor het beweerde “spoor van vernielingen” en het beweerde bestaan van door Lips aan  “de bedelstaf” gebrachte mensen. Vele telefoontjes zijn er gepleegd en navraag is er gedaan door zijn team, ook is er lokaal onderzoek gepleegd door mensen simpel aan te spreken. Niemand zal hij vinden, behalve misschien een enkel iemand of leverancier waar Lips een dispuut mee heeft over de verschuldigdheid van een nota of betaling. Die ene of enkele persoon krijgt wellicht een platform om zijn gal eenzijdig en zonder weerwoord te spuien op de buis.

Platform voor Sjonnie

De uitzending van afgelopen week over Saban was een aanfluiting. Naamgenoot, maar gelukkig voor hem geen familie van Lips, recensent Han Lips van Parool, wist het treffend neer te zetten.

Nadat Saban de filmende “rechercheur” een schop onder de kont gaf zei Sjonnie stoer “Zo, hij weet in ieder geval dat we hem niet vergeten zijn“. Han Lips kwalificeerde dat als “een schamele buit van een uur doodsaaie televisie, gered door een schop voor de kont“. Misschien is dat wat Lips ook had moeten doen, hem een schop onder zijn kont geven.

Sjonnies uitzending “Op de vlucht” over Lips zal naar verwachting worden gekenmerkt door veel suggestieve en bombastische voice-over met hier en daar een quote van curatoren, uit de pers en – ongetwijfeld – “een gefrustreerde schuldeiser” en wellicht een gefrustreerde wethouder die zonder weerwoord spreken over een vordering of een van de vele projecten die Lips heeft gemaakt. Paniekbeelden van omvallende banken, The Wall, fort Knox, krantenkoppen, uit hun verband gerukte quotes van LipsLeaks en The Fugitive, en dan – als hoofdmoot – de ‘speurtocht’ van Sjonnie en helpertjes met veel onscherpe ‘actie’-beelden. Reken maar dat Lips huidige woonomgeving en het wagenpark als summum van luxe in beeld gebracht zullen worden.

En kan dat dan allemaal zomaar?

Een burger die niet veroordeeld is, waar niet eens een aanklacht tegen is, in beeld brengen in de context van een “zoektocht naar zware misdadigers die in de gevangenis horen”? En dat op basis van argumenten waarvan overduidelijk uit verifieerbare feiten blijkt dat ze niet waar zijn? Terwijl je dat goed weet cq. kan weten, omdat het tot je onderzoeksplicht behoort en omdat je er meermaals op gewezen bent? Iemand volledig door het slijk halen, de door ongefundeerde roepificaties van curatoren opgewekte beeldvorming express en doelbewust bevestigen? Gebaseerd op niks, niks anders dan wat sensationele verzinsels?

Nou, dat kan niet. Dat heet laster en smaad, geregeld in artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 261

1  Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2  Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

3  Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Dus Sjonnie krijgt een claim en moet in de cel?

Ja, dat is eigenlijk wat rechtens is. En niet alleen Sjonnie maar ook RTL die dit faciliteert en de productiemaatschappij die het programma heeft gemaakt. 

Maar er is natuurlijk een gegronde vrees dat Sjonnie  zich zo goed in dekt, dat je er juridisch niks mee kunt. Je kunt  er donder op zeggen vd_heuvel_met_traliesdat Sjonnie persoonlijk geen smaad zal plegen: voor ‘harde’ uitspraken heeft-ie de curatoren, kranten en andere bronnen (desnoods reaguursels op internet) om te citeren. Via de voice-over (die het hele verhaal draagt) breit hij alles aan elkaar tot de spannende ontknoping dat hij Lips ‘met klassiek recherchewerk’ heeft gevonden. En door rijkelijk te strooien met het woordje ‘zou‘ (zo zou Lips …) haalt hij mogelijk het lontje uit iedere juridische claim en aangifte vanwege laster en smaad. Dit terwijl de nietsvermoedende kijker die nuance – en dat weet Sjonnie – niet constateert en ervaart, voor die nietsvermoedende kijker wordt het een feit dat Lips een voortvluchtige boef is. In de uitzending van RTL Late Night zag je hem al behendig om hem te verwijten lasterlijke en smadelijke uitspraken heen dansen. 

Kijkend naar “the big picture” en wat de overduidelijke bedoeling van het programma is, zal de uitzending gegarandeerd kwalificeren als laster en smaad. Het zou niet zo moeten mogen zijn dat Sjonnie wegkomt met woordjes als “zou” en het citeren van anderen zodanig dat het publiek misleid wordt en zijn verzinsels tot waarheid verheven worden in de context.

Is Sjonnie een gewetenloos mannetje zonder fatsoen en een deugdelijk besef van normen en waarden? Rust op Sjonnie in dit soort criminaliserende programma’s niet een extra zware plicht om zorgvuldig te zijn? En is het zonder twijfel als crimineel wegzetten van een burger, de kijker misleidend met handigheidjes amoreel?

Ongetwijfeld zal er met deskundige blik naar de uitzending gekeken worden met een expliciete opdracht zijdens Lips  om Sjonnie, RTL en de productiemaatschappij flink aan te pakken als dat juridisch kan. Als er gebeurt wat verwacht wordt, zou dan het Openbaar Ministerie er eigenlijk eens werk van moeten maken? Van dergelijke schandalige gedragingen?

Bijkomend

Aardig is trouwens wel dat het uit te zenden programma onomstotelijk bewijs op gaat leveren

 • dat Sjonnie op privé terrein zonder toestemming heeft gefilmd,
 • dat Sjonnie het portretrecht van Lips, waar Lips aanspraak op heeft gemaakt, zal schenden omdat Lips gebruik van zijn portret zonder zijn expliciete toestemming heeft verboden
 • dat Sjonnie de vrouw van Lips, Lips en de kinderen heeft gestalked
 • dat Sjonnie zonder in de UAE noodzakelijke benodigde vergunningen van de autoriteiten van UAE gefilmd heeft

Dit zijn niet alleen “verdenkingen”, in combinatie met de uitzending maken ze Sjonnie meer dan “verdacht”. Misschien dat Sjonnie de UAE beter niet meer kan betreden, er zou eens aangifte gedaan zijn tegen hem …

Maar…

misschien is het ook wel zonde van de ergernis en negative energie en is het veel beter deze bralbal met zijn wanstaltige programma te negeren.

29 gedachten over “Is Sjonnie een minkukel of een briljant misdaadjournalist?”

 1. Beste Sjonnie,

  Jij moet gewoon een verhaal hebben want er moet toch brood op de plank nietwaar?

  Lees mijn reactie maar onder het stuk ABN. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat het niet Roger is maar de gevestigde orde die zich schuldig maakt aan misdaad.

  Roger heeft niet de NL economie om zeep geholpen, Sjonnie, dat is te kort door de bocht kerel.Dit overstijgt NL, EU, dit gaat veel verder en raakt de architectuur van ons monetair systeem. Piketty zit een end in de richting maar blijft steken bij Keynes en de Franse kijk op de wereld maar dat is een beetje ingewikkeld om hier uit te leggen. Ik heb wel literatuur voor je als je echt geinteresseerd ben maar waarschijnlijk ben je dat helemaal niet.

  De misdaden die jij noemt, die zijn erg net als het machtsmisbruik van de lieden die in het complot zitten. Je zit fout met je opmerking dat Roger veel erger is, dan begrijp je er niets van.

  Bottom line: je slaat de plank echt helemaal mis!

  M

 2. Briljant geschreven stuk en ik ben het hier helemaal mee
  eens. Sjonnie moet zich inderdaad maar op de echte criminelen richten i.p.v. onze
  tijd met deze zinloze confrontaties te verdoen. “Hij weet nu tenminste dat we
  hem in Nederland niet vergeten zijn”, aldus Sjonnie. Hahaha, wat denkt ie daar
  mee te bereiken? Puur en alleen sensatie voor een amusementsprogramma.

  En het argument dat de belastingbetaler door u voor de
  schade moet opdraaien is helemaal de omgedraaide wereld. Ok, het gebeurd, maar
  is dat uw schuld? Het systeem zit gewoon verkeerd in elkaar. Zijn er verliezen
  dan laten de banken de burgers er voor opdraaien, maar als er winst gemaakt
  wordt dan zijn de bonussen niet te stoppen. Ik ben blij dat u die banken eens
  te slim af bent geweest. Jammer dat de regering de bank niet gewoon failliet
  heeft laten gaan. Als we op iemand boos moeten zijn, dan is het op de regering
  dat die ons geld uit gegeven heeft om de bank te redden. Beter laten ze die gewoon
  failliet gaan.

  Wat me ook irriteert is dat de banken de huizen bij
  gedwongen verkoop voor belachelijk lage prijzen verkoopt en dan de vorige
  bewoner met de restschuld opzadelt. Dit moet ook maar eens afgelopen zijn. Als
  de bank al je huis afpakt, dan laat ze ook maar zelf de restschuld ophoesten. Kijken
  of ze het dan nog steeds voor spotprijzen van de hand doen. Huis met
  marktwaarde van 150.000 euro voor 75.000 euro verkopen en dan op de vorige
  eigenaar nog eens voor tientallen duizenden euro’s schuld willen verhalen. Neem
  je verantwoording eens en draai zelf voor het verlies op. Dat is een zéér
  gecalculeerd risico wat de bank zelf vooraf heeft genomen. En dan niet weer
  achteraf als iemand zijn hypotheek niet meer kan betalen, het verlies alsnog weer
  bij de burger willen neerleggen. Wel steeds maar willen profiteren, maar bij
  verlies een ander er weer voor willen laten opdraaien. Maar ja, zo is het
  systeem. Zorg dat de burger altijd een schuld heeft en zo slaaf blijft en voor
  je moet blijven werken, tot in den eeuwigheid. En met de schuld wordt weer
  nieuw geld gecreëerd. Bank wint altijd!

  Heb je een miljoen schuld bij de bank, dan heb je een
  probleem. Maar heb je 200 miljoen schuld bij de bank, dan heeft de bank een
  probleem. Goed gedaan Roger!

 3. Als je klaar bent met je zelf misselijk werken )) check dan de feiten, voel een beetje context. Er is geen enkel individu benadeeld voor miljoenen. Twee zakelijke instellingen hebben zaken gedaan. 1 ging er failliet en de ander bijna en werd gered met taxpoet.

 4. Lips heeft het gewoon goed voor elkaar. Zelf wacht heel Nederland op een salarisje waarvan je de huur, gas en boodschappen nog net kan betalen.

  Deze man heeft zichzelf rijk gemaakt door de grote banken schaakmat te zetten door gebruik te maken van hun eigen spelletjes.

  Niets minder dan respect…

  P.s. Wou dat ik zo’n web van inkomsten in elkaar kon zetten…

 5. Sjonnie, gewoon stoppen met je flauwekul graag. Wordt de wereld alleen maar nog mooier van.
  Neem nog een maagtabletje, of misschien beter een stuk of 4 a 5.
  Sterkte aan je vrouw.

 6. 1 man trekt de nederlandse economie om hahahaj nou dat is wel een topper

 7. Heer Lips waar rook is is vuur maar zolang iemand niet veroordeeld is is heeft zij/hij het voordeel van de twijfel. Alleen verbaasd mij Uw taalgebruik, het is een replica van Steve Brown. En dan vraag ik mij toch af waarom verlaagd U zich daartoe. Ik vermoed dat dit nu precies is wat JvdH/RTL/Telegraaf wenst te bereiken. U begrijpt toch wel dat met Uw handelswijze meerdere geld en overheidsinstelling echt niet gecharmeerd zijn.
  Dus U moet hangen. Ik volg dit verder graag maar laat U niet verlagen tot zo’n reactie.

 8. Sensatie-kijkcijfers daar draait het om bij die programma’s. Vroeger had je Peter R de Vries maar die is met zijn verbeten betweterige hoofd inmiddels door iedereen uitgekotst. John v.d. Heuvel zal men ook wel snel doorhebben lijkt mij zo. Maar toch wel genoten van de mooie plaatjes die er in het programma te zien waren van Dubai. Maar niet goed voor mijn zelfvertrouwen als mislukt ondernemertje met een schuld van ‘slechts’ 5.000 bij de bank en 10.000 bij de BD, waar ik wakker van kan liggen omdat ik niet weet hoe ik dit moet oplossen. Ja, heb de verkeerde handel gekozen, dat is wel duidelijk.

 9. Tja. Ik weet het niet hoor. Nu heb je eindelijk een burger die het lukt om de banken terug te naaien, is het weer niet goed. 😉

  1. Ach tja, De Nederlandse (R)Overheid, Justitie, Openbaar Ministerie, Banken en Gemeenten zijn nu eenmaal slechte verliezers, en het Nederlandse Paupervolk dat zichzelf krom moet werken om – met dank aan genoemde ROverheid – maar net in leven te kunnen blijven gunt slimmeriken die handig gebruikmaken van mazen in de regelgeving en derhalve dus toch echt ‘legaal’ gehandeld hebben op hun weg om kapitaal/rijkdom te vergaren simpelweg ’t licht niet in de ogen.
   Men mag Roger Lips dan een ‘gladde sluwe gluiperige oplichter’ noemen maar als je kijkt naar wat deze man allemaal heeft georganiseerd en gerealiseerd moet ’t toch wel heel erg moeilijk zijn om GEEN respect te hebben voor hem.

 10. Als u vind onschuldig aan het geheel bent kom dat dan uitleggen aan een Nederlandse rechter. Deze zal dan kunnen oordelen over het feit wat u aangerekend word waar is, of dat er zoals u beweerd geen enkele waarheid in berust. Wat mijn mening is , is dat u via vele achterdeurtjes bvt-jes en dergelijke er zo’n groot mazen net van heeft gefabriceerd dat u er zelf in bent gaan geloven dat ze u niets kunnen maken. Maar ik ben wel van mening dat u dit alleen kan stoppen door u niet langer in Dubai op te houden maar het vliegtuig naar Nederland te nemen en daar dan hun ongelijk met bewijzen te staven. En niet door mooi weer te gaan spelen in Dubai. Juist door het feit dat u zich daar ophoud doet veel Nederlanders vermoeden dat u zich niet wilt laten toetsen door het Nederlandse rechtssysteem.

  1. Beste Elisabeth,

   Wat is “het geheel”? Waaraan is Lips “schuldig”? Iedereen heeft het maar over “uitleggen aan een rechter” maar dan zal er wel een zaak moeten zijn die voor de rechter is, dat is niet het geval. Er wordt Lips pas iets “aangerekend” in de zin van “de stelling dat Lips ergens aan schuldig zou zijn” als er een aanklacht is van het Openbaar Ministerie en er een Strafzaak over zou komen voor de rechter. Dat is echter tot heden niet het geval. Ook is er geen enkele civiele juridische procedure waar Lips bij betrokken is en waar een zaak door een rechter behandeld wordt. Als er ooit een aanklacht zou komen dan zal Lips zich ongetwijfeld verdedigen.

 11. Net zoals de eerste uitzending absoluut dieptepunt in de “journalistiek”. Het adres van Lips is openbaar opvraagbaar, dus het sluipen om het perceel en vermeende aanrijding om Lips naar buiten te lokken (alsof hij kluizenaar is) duiden op niets anders dan sensatie.
  De schop onder de kont ontbrak dit keer omdat Lips er gelukkig geen Berberse manieren op na houdt.
  Ik stoorde mij enorm aan het feit dat er continu gesproken werd in vermeende zin. Koppel dat aan een close up van een G of SL en de typische Utopia kijker is om.

  Natuurlijk heeft Lips de grenzen opgezocht, bewust en volkomen doordacht. Lips heeft het spel tot nu toe simpelweg slimmer gespeeld dan vadertje staat en een paar banken omdat hij de spelregels beter kent en beheerst. Daarbij geloof ik dat Lips zich wel degelijk aan de ongeschreven regels heeft gehouden; het niet benadelen van andere (mkb) ondernemers en/of particulieren.

  Overigens is de tactiek van vd Heuvel (Sjonnie is niet zo lief) niet om te “ontmaskeren/betrappen”. Vd Heuvel is op een goedkope manier ingelicht en ingezet door een paar vijanden (misschien zelfs de curatoren) van Lips om de publieke opinie te kantelen. Beetje informatie delen en vd Heuvel heeft weer een itempje.
  Daarnaast lopen de curatoren nog steeds spaak in zijn zaak en begint de beschikbare informatiestroom uitgeput te raken, waardoor paniek ontstaat.
  Gezien de aandacht die deze zaak heeft kunnen de ego’s geen gezichtsverlies lijden en daarom wordt de media ingeschakeld. Het is simpelweg de enige manier waarop ze Lips nog pijn kunnen doen. Uiteraard beseft men dondersgoed dat Lips zelf geen pijn zal voelen, immers zijn naam staat op de eerste 10 pagina’s van google flink vertegenwoordigd.
  Daarom worden zijn naasten er nu bij betrokken, notabene in een lullig item van vd Heuvel. Het onzichtbaar maken van het gezin in de videobeelden is natuurlijk schijn privacy (of moeten we zeggen: scorebord journalistiek?).

  Persoonlijk had ik het niet zo ver gepushed als Lips, aangezien de staat over een redelijke onuitputbare pot met geld beschikt en je deze strijd daarom per definitie altijd verliest. Als je dit soort dingen doet, moet je zorgen dat de 2 generaties na jou in ieder geval onafhankelijk zijn. Aangezien ik deze zaak vanaf begin heb gevolgd, schat ik in dat Lips ook die afweging in zijn spel heeft meegenomen.

  Groet,

  Iemand die in dezelfde situatie als Lips heeft verkeerd 😉

 12. Van de zaak “Lips” heb ik te weinig inhoudelijke kennis om er een goed oordeel over te vellen. Ik snap dan ook niet dat andere dit wel kunnen op basis van de informatie die gegeven is in de aflevering van John van de Heuvel. Gevoelsmatig zal dhr. Lips ongetwijfeld het e.e.a. niet volgens de regels hebben gedaan, maar eerlijk gezegd zal mij dat een worst wezen. De banken moeten eerst is naar hun eigen regels en procedures kijken alvorens naar andere te wijzen. Tip voor de dhr. Lips van iemand die voor nog geen 2k per maand verdiend, maak al je centjes lekker op en geniet ervan!

 13. Geachte heer Lips,
  Natuurlijk zult u altijd blijven ontkennen dat u niks verkeerd heeft gedaan en dat de schuld bij anderen ligt. Maar waarom is uw woning dan verkocht in Uden ? En waarom heeft u deze woning helemaal laten “leeg trekken” ?

  Daarnaast worden ook de andere woningen in Uden van u verkocht. Als u niet failliet hoefde te gaan zoals u zegt, waarom heeft u er dan niet alles aan gedaan om dit te voorkomen. U zegt wel dat u geen kleine ondernemers mee het faillisement intrekt, maar bijvoorbeeld Tante Pietje in Uden is failliet gegaan omdat het in een pand van u zat.

  Kortom, ik wil u best geloven, en nee ik geloof niet in sensatie TV, maar u heeft mij nog steeds niet kunnen overtuigen dat u geen schuld heeft aan dit hele gebeuren.

  1. Beste Jurgen,

   De woning in Uden is verkocht omdat ABN een eerste recht van hypotheek had en dat heeft uitgewonnen om geld op te halen. Ze hebben verkocht voor nog geen 100 euro per m2, ongeveer de helft van de prijs van industriegrond. Een woning die meer dan 14 mio heeft gekost om te bouwen. Alleen de grond is al miljoenen waard. Ook is er bij ABN geboden op het pand voor de veiling, miljoenen. Dat was voor ABN geen reden om een afspraak met de bieder te maken. Dat is een schandelijke gang van zaken en enorme schade voor Lips doch ook de belastingbetaler. Dat die woning verkocht is maakt Lips niet schuldig aan iets.

   Lips heeft de woning niet “leeggetrokken”. De woning was verhuurd en de huurder heeft de woning leeg opgeleverd zoals dat volgens contract hoort. Zie de blogs daarover op LipsLeaks. Daar wordt dat haarfijn met bewijsstukken uitgelegd.

   De andere woningen zijn geen eigendommen van Lips die zijn van vennootschappen die inmiddels door toedoen van curatoren ook gefailleerd zijn. Ook daar heeft ABN een hypotheek op het pand en wordt het eigendom uitgewonnen. Ook dat maakt Lips niet schuldig aan iets.

   Tante pietje in Uden is niet failliet gegaan door Lips. Overigens was dat bedrijf eigendom van de vrouw van Lips. Tante Pietje is vakkundig de nek omgedraaid door een criminele curator, Mr Ruud Dekker. Op LipsLeaks is in meerder blogs uitgelegd hoe die boef dat heeft geflikt. Als er daardoor schade ontstaan is voor anderen Dan Lips zijn vrouw en Rob Hoefs dan is dat ten volle op het conto van mr Ruud Dekker.

   Naar Lips stellige overtuiging heeft staatsbank ABN zijn faillissement onterecht op basis van het ontkennen van afspraken geforceerd. Staatsbank SNS heeft vervolgens een duit in het zakje gedaan door op schandelijke wijze een onterechte claim van 50 miljoen op te voeren, dat maakte dat Lips in hoger berope kansloos was. Beide staatsbanken hebben vervolegsn curatoren fors geld betaald en de hele hetze tegen Lips gefinancierd. Als je naar de uitzending van Sjonnie kijkt dan zie je welk beeld men beoogde te creeren. Sjonnie begint met het laten zien van instortende banken, bestuurders van banken, ministers en kamerleden die allen hun schande over de banken uit spreken. Vervolgens wordt voorgerekend hoeveel geld dat alles de belastingbetaler heeft gekost. Dan wordt het stapje gemaakt naar Lips en die krijgt deze hele kralenketting om de nek gehangen. Ergo Lips = oorzaak faillissement banken en schade belastingbetaler. En wat voor aandacht is er besteedt aan de (bijzonder beheer) mensen bij ABN ? en de bestuurders van SNS? Denk je dat die er allemaal niet bij zijn geweest? Dit noemen ze framen. Lips wordt verantwoordelijk gesteld voor de ondergang van de banken en de banken en hun verantwoordelijken zijn volledig buiten schot. Denk na Jurgen…

 14. Gekwak dit verhaal! Dus de nederlandse economie is om zeep geholpen door Roger Lips? Uit wat voor kartonnen doos hebben ze jou gehaald????

 15. Beste Jan,

  Er is de weloverwogen keuze gemaakt om een onterechte gijzeling niet te accepteren, dat is ieders goed recht. Jij stelt dat “er op alle mogelijke manieren paulianeus gehandeld is”, waar blijkt dat dan uit? Er is niets anders dan ongefundeerde aantijgingen van curatoren. De belastingbetaler is gedupeerd door het faillissement van Lips doch enkel en alleen doordat staatsbank ABN en staatsbank SNS vele miljoenen volstrekt onnodig door het putje hebben getrokken. Dat is gedaan op basis van een onterecht geforceerd faillissement – waardoor zij curatoren alle ruimte gaven hun zakken te vullen – en doordat datzelfde faillissement het aflossen van de vorderingen onmogelijk heeft gemaakt. De frustratie van een paar minne gefrustreerde bijzonder beheer medewerkers van staatsbank ABN en de straatjesschoonvegers van SNS zijn er de oorzaak van dat de belastingbetaler 100 mio plus kwijt is geraakt. SNS weigerde willens en wetens herfinanciering welke aantoonbaar fors meer geld in het laatje had gebracht dan de route van “executeren en blame Lips” heeft opgebracht. Als jij criminelen zoekt, dan moet je daar zijn. Het is zonde en ook niet verstandig dat jij je door de propaganda laat beinvloeden om mee te huilen met de wolven. Denk Watson! Denk!

  1. Een keuze maken om jezelf boven de rechtsstaat te stellen? Om te verdwijnen en liever zelf te beslissen of je schuldig of onschuldig bent? Ieders goed recht?! Alleen criminelen kunnen dat vinden…
   Je bent een Nederlander, en hebt goed geleefd en alle voordelen van onze welvarende rechtsstaat genoten, en niet zo’n beetje ook. Ook jij belde de politie als er ingebroken was. Maar als je zelf aan de beurt bent, ga je elders je geluk zoeken?!
   Een megalomane gevluchte crimineel ben je zeker, of voor de UAE een parasiterende gelukszoeker.
   Bottomline blijft simpel, als er ook maar 1 woord van jou klopt en je zo onschuldig bent, kom dat dan gewoon laten zien in onze eerlijke en incorrupte rechtsstaat! En andersom, als iedereen maar wat verzint, dan kunnen ze de claims nooit hard maken voor een rechter.

   1. Beste Stannie,

    Dat is de wereld op zijn kop. Jij hoeft toch ook niet te bewijzen dat je onschuldig bent aan iets. Lips hoeft dat dus ook niet. Pas als er een aanklacht tegen jou zou zijn is er eventueel sprake van schuld, dan nog moet de aanklager bewijzen dat er sprake is van een schuld en dan mag de aangeklaagde zich verdedigen toch? Of zijn mensen in jouw wereld schuldig tot ze bewijzen dat ze dat niet zijn? Iemand is niet veroordeeld en schuldig als de pers of een nono als Sjonnie dat roept. Dus je stelling dat “Lips een megalomane gevluchte crimineel is” moet je misschien nog eens overdenken.

    1. Wel heel leuk dat Lips zelf reageert op deze berichten. Als je kinderen dit doorlezen zodra zij wel verstand hebben gekregen, zullen ze vast trost op je zijn.

  2. Geachte heer Lips,
   Het doet mij deugd te zien dat het u goed gaat in de UAE. Ondanks de vele negatieve reacties wil ik u juist complimenteren met het behaalde resultaat van uw ondernemingen. Dat het uiteindelijk resulteerde in een faillissement is echter heel vervelend voor u maar dat risico behoort nu eenmaal bij ondernemen. Kijk terug naar de behaalde resultaten, de geslaagde projecten , natuurlijk zijn er projecten waar het financieel een fiasco is geworden. So be it. U heeft uw nek uit gestoken en mooie dingen neergezet. Daar heeft u keihard voor gewerkt. Helaas is de beloning in Nederland dat u alles moet inleveren. U heeft nergens recht meer op, uw vrouw en kinderen moeten aan de bedelstaf, en waarom……? Omdat de banken in Nederland, de mannen die de bonussen krijgen van onze belastingcenten, u geld hebben gegeven. Zij waren overtuigd van uw projecten, net als u. Zij zijn degenen die verantwoordelijk zijn zijn voor verstrekte gelden, niet u. U vraagt, zij draaien. Gaat het mis, draaien ze het zo dat u het gedaan heeft en zij geen blaam treffen.
   Nee meneer Lips, u heeft het prima gedaan. Geniet van uw welverdiende pensioen en rust in Dubai. Wellicht kom ik is bij u lang voor tips en adviezen, dankzij JvdH weet ik waar u woont.

 16. Lips, je bent een ultieme narcist. Maar het recht zal uiteindelijk zegevieren en je zult dus boeten voor je daden.Veel respect voor John. (Ontzettend kinderachtig trouwens om zijn naam zo fout te schrijven, maar Nederlands is sowieso niet jouw sterkste kant, getuige je schrijfsel)

  1. Jan, het is beter dat je zwijgt en je eigen problemen oplost.
   Zullen we afspreken dat je pas daarna weer aan de slag gaat met dit soort dingen.

 17. Sterkte Rogier, ik kende de zaak niet maar zapte toevallig langs tijdens het laatste deel van Sjonnies uitzending en vroeg mij al kijkend af voor welk halsmisdrijfje je bent veroordeeld.
  Toen ik hoorde dat de FIOD het uitleveringsverzoek zou doen en dat “de belastingbetaler” je slachtoffer is voelde ik al huivering. Jammer dat er nog geen echte Journalisten zijn die structureel onderzoek willen doen naar de werkwijze van Fiod en curatoren in zaken van z.g. faillissements- en fiscale fraude.
  Als overheidsdienaren miljoenen zoek maken dan krijgen ze wachtgeld als een ondernemer niet vodoende “compliant” met de dames en heren overheidsdienaren meewerkt komt ie in de bajes.

Reacties zijn gesloten.