Gaan we nou die € 16.702.781,– bij Louis Meijer nog incasseren of hoe zit het?

Screenshot 2015-07-03 18.59.29
L.A.S. Meijer, hahaha ik ben niet thuis…

Louis Meijer lacht zich rot. Al jarenlang heeft hij ruim € 16 miljoen in zijn zak van Lips. Flip Schreurs en Jan Stadig doen er niets aan om het bedrag te incasseren. Flip Schreurs zijn secondant Tufler prutst al meer dan twee jaar met het dossier. Bewust?  Eerst wisten ze het zogenaamd niet, een vordering van € 16 miljoen? LipsLeaks moest ze 6 november 2014 wakker schudden. Oeverloos gepruts was het gevolg. Willen ze gewoon niet? Wat is dat toch?  Is het gerucht in de markt waar dat iemand (gesuggereerd werd Dik Wessels) bij Flip Schreurs een envelop met cash “in de zak heeft geschoven” om Louis Meijer met rust te laten? 

3 juli 2015 verscheen op Quotenet een artikeltje over Louis Meijer die “niet thuis zou geven“. Uiteraard maakt Quote van de gelegenheid gebruik en kwalificeert Lips als een “online schuimbekkende vastgoedquerelant” ook curator Flip Schreurs krijgt de gelegenheid Lips aan te prijzen. Aan de ronkende volzinnen en Qualiteitsjournalistiek van Quote besteden we geen aandacht, maar de complimenten van Flip Schreurs nopen er toch toe om eens wat feiten op een rij te zetten.

Quote heeft alvorens te publiceren uiteraard contact met curator Flip Schreurs opgenomen en hem een aantal vragen gesteld. In het artikel wordt Flip Schreurs letterlijk geciteerd. Curator Flip Schreurs stelt:

“Lips publiceert veel en schept er genoegen in door te zeggen dat wij aan de slag moeten, maar als we doorvragen geeft hij niet thuis.”

Geeft Lips niet thuis?

Het hele dossier Louis Meijer is in 2013, bijna 3 jaar geleden al aan curatoren verstrekt. Werkelijk alle informatie en documenten die Lips had, daaronder ook het dossier Louis Meijer en The Wall is met de curatoren gedeeld, meerdere malen zelfs. Van enige onwil aan de zijde van Lips om dergelijke informatie te delen was geen sprake.

Daarnaast heeft  het team van Brabantse curatoren met een leger van hun medewerkers invallen en binnentredingen gedaan op een groot aantal plaatsen. Bij die gelegenheden hebben zij werkelijk alles meegegraaid dat zij aantroffen aan documenten en bestanden, zonder aanzien des (rechts)persoons en ongeacht of zij daarmee rechtmatig of onrechtmatig handelden. Daardoor hebben de curatoren een factor n maal meer informatie en documenten verkregen dan Lips hen überhaupt zelf ooit had kunnen verschaffen.

Sterker nog, Lips vond het onbegrijpelijk dat curatoren Flip Schreurs en Jan Stadig ruim anderhalf jaar na zijn faillissement helemaal niets doen om een vordering van € 16.702.781,– welke voor het opscheppen ligt, te incasseren bij Louis Meijer. Daarom wees Lips zijn curatoren er via LipsLeaks op 6 november 2014 nog maar eens op, bij die gelegenheid zijn de relevante documenten nog eens voor ieder waarneem- en doorzoekbaar ter beschikking gesteld. Op 27 november 2014 is er nogmaals aandacht gevraagd voor de zaak. En op 3 juli 2015 wees Lips nog eens op de kwestie.

Het schiet nog steeds niet op, onbegrijpelijk?

Maandenlang gemodder

tufler
Mr Jeroen Tufler

Mr Jeroen Tufler wendt zich na de publicatie van 6 november 2014 op LipsLeaks namens de curatoren tot de advocaat van Lips.

In de blog van 3 juli 2015 zijn de e-mails te lezen waaruit de vakkundige en efficiënte  aanpak van Jeroen Tufler blijkt. 

Is dit een weerbarstige materie of een schertsvertoning?

Flip Schreurs noemt dit een “weerbarstige materie” en gaf aan:

Verder hou ik me op de vlakte, omdat wij eerst een beeld moeten krijgen van de situatie. Het heeft wel degelijk prioriteit, maar dat geldt ook voor andere netelige kwesties.’

Stond hij niet in de c.c. van al die e-mails die in de blogpost van 3 juli 2015 zijn gepubliceerd ? Heeft hij niet alle informatie kunnen bestuderen in die inmiddels 3 jaar? Voor die miljoenen euro’s die ze in hun zak gestoken hebben? Is de kwestie niet duidelijk uitgelegd op LipsLeaks dan? Wat is hier weerbarstig?

Als curatoren het allemaal niet snappen, waarom geven ze dan niet gewoon opdracht aan de advocaat die de incasso heeft gedaan? 

De enige stap die gezet hoeft te worden is een procedure aanspannen tegen Louis Meijer om hem:

  • ofwel te veroordelen conform de notariële akte een derde deskundige aan te doen wijzen
  • ofwel het vonnis in de plaats te stellen van diens goedkeuring  om conform de notariële akte de President van de Rechtbank Amsterdam aan te wijzen die derde deskundige aan te wijzen.

Veel meer dan € 10.000,– tot € 20.000 zal dat toch niet kosten.

Daarmee is het met een paar weken gepiept, en kan zoals bepaalt in de akte de derde deskundige de huurprijs definitief vaststellen. In de notariële akte is de rekenmethodiek bepaald. Als de bindend vastgestelde huurprijs in dat model wordt gestopt, dan rolt daar keurig uit wat Louis Meijer nog aan Lips moet betalen.

Misschien wordt het tijd dat de heren eens wakker worden.

Carbidschieten
Beetje carbid …

€Een simpele incasso van € 16.702.781,– (dat is het minimale bedrag wat daar volgens Lips uit rolt) op basis van een executoriale titel moet vervolgens toch wel lukken? Dat kan eenvoudig zoals curatoren dat altijd doen, briefje aan de debiteur Louis Meijer dat er binnen 2 dagen betaald moet worden en dat anders zijn persoonlijke faillissement aangevraagd zal worden.

Kunnen curatoren vervolgens heel M7 oprollen en nog een flinke boedel bijeen roeien.

Screenshot 2015-07-03 18.50.51