FD en BNR top- of tobjournalistiek?

Professor Dr. Mr. Generaal Cor de horde
Professor Dr. Mr. Generaal Cor de Horde, genie Niet alleen dol op rare financiële constructies maar ook specialist in rare kletspraatjes

Op 22 juli 2015 publiceerde de Telegraaf een artikel waarin de krant bekend maakte dat er in de kwesties rondom vastgoedman Lips een claim is ingediend tegen SNS Reaal. Voor veel pers was dit aanleiding hier aandacht aan te besteden, zo ook Business Nieuws Radio. BNR suggereert zelfs dat SNS de overeenkomst met Lips heeft opgezegd omdat men constateerde dat fraude zou zijn gepleegd.

BNR Nieuwsradio nodigde Cor de Horde uit om het nieuws rondom Lips inhoudelijk te bespreken tijdens een interview . Van Cor de Horde mag als journalist bij het gerenommeerde Financiële Dagblad en mede-auteur van het boek “De val van  SNS Reaal” verwacht worden dat hij over specifieke, inhoudelijke en misschien zelfs nog niet bekende informatie beschikt. Dé aangewezen deskundige dus voor een interview over de onderwerpen Lips/SNS/claim.

Journalist Thijs Baas van BNR  wijdt dezelfde avond nog een uitgebreid artikel aan het interview en kopt ” Straatvechter Lips speelde balletje balletje met SNS kapitalen“, gebaseerd op een uitspraak in het interview.

Wat wordt er nou gezegd in het interview en in hoeverre klopt dat nou met de feiten? De interviewer begint met een intro en Cor de Horde trapt af met een eerste reactie. De toon voor het hele gesprek is gezet, het frame is aangebracht.

Het frame

In deze eerste vraagstelling en het antwoord wordt de kern van de zaak (volgens FD/BNR en Cor de Horde) neergezet en is klip en klaar duidelijk hoe het volgens de interviewer en de deskundige zit.

Lips heeft het fantasmagorische bedrag van € 380 miljoen geleend bij SNS, fraude gepleegd en nooit één euro terugbetaald. 

Dat gaat als volgt:

Interviewer: “We gaan het over de vastgoedondernemer Roger Lips hebben , de failliete vastgoed ondernemer, want die eist namelijk miljoenen van de SNS bank. Zijn claim kan oplopen tot € 100 miljoen maar liefst. Lips die zegt in de problemen te zijn gekomen doordat de SNS de overeenkomst met hem had opgezegd toen bekend werd dat hij mogelijk fraude had gepleegd. Cor de Horde, ik zeg het al even, is een collega van het FD en een van de schrijvers van het boek “De val van SNS Reaal”, daarin is ook een hoofdstuk aan deze meneer Lips gewijd”.

Cor de Horde: “Ja, want het is echt een hoofdpijn dossier van de eerste orde voor de SNS , uh je moet bedenken eh. Formeel is het nu Propertize, het onderdeel dat vroeger SNS uhuh Property Finance heette maar alle gevallen uh , we noemen het even SNS voor het gemak, en dit is de man die iets van € 380 miljoen had weten te lenen van zo n kleine bank, wat op zich al ongehoord veel is ja en uh aangezien hij nooit € 1 miljoen heeft terugbetaald uh is het gevoel bij SNS en nu bij Propertize dus uh waarschijnlijk eerder van uh laat hem nu eerst maar iets betalen”.

Kort samengevat staat daar dus:

 1. Lips is in de problemen gekomen doordat SNS de overeenkomst opzegde, toen bekend werd dat hij mogelijk fraude had gepleegd.
 2. Het lenen van € 380 miljoen van zo’n kleine bank is ongehoord
 3. Lips heeft nooit € 1 miljoen terugbetaald van die € 380 miljoen

Hoe zit het nu echt? Laten we de stellingen eens analyseren aan de hand van feiten.

#1 problemen ontstonden door fraude?

Lips sloot op 22 mei 2012 een notariële vaststellingsovereenkomst met SNS. SNS is  haar verplichtingen uit die overeenkomst eenvoudig niet nagekomen. Dat veroorzaakte de problemen voor Lips en niet een vermeende fraude. De beloofde en afgesproken zachte landing bleef uit en dat heeft een enorme schade veroorzaakt.

22 mei tot 1 oktober 2012: Deze hele periode deed SNS niets. De hele zomer 2012 na het sluiten van de overeenkomst heeft Lips tijd verdaan met de door Buck Groenhof naar voren geschoven Tom der Kinderen van Finwire B.V. (een van zijn vaste kompanen, een 12-cilinder BMW 750 rijdende “SNS”-accountmanager) en diens hulpje Stefan Snijders (een externe boekhouder/eenpitter). Dit om vervolgens tot de ontdekking te komen dat diezelfde Buck Groenhof op 1 oktober 2012 op non actief is gesteld en volledig van het toneel is verdwenen.  Zo ook Tom der Kinderen en Stefan Snijders.

Van de afspraken die diezelfde Buck Groenhof kort voor 1 oktober 2012 nog met de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Lips – Prof. Dr. J.L. Bouma – maakte om de nakoming door SNS vlot te trekken, kwam dus ook niets meer terecht. Wat rest na die 1ste oktober is een aantal gefrustreerde SNS medewerkers die verlost van hun demon Buck Groenhof niets anders lijken te doen dan alles wat Buck Groenhof namens SNS heeft afgesproken met klanten te saboteren.

1 oktober 2012 tot 25 februari 2013: Ook hier deed SNS niets. In het najaar van 2012 beklaagt Lips zich evenals zijn Raad van Commissarissen op alle niveaus binnen SNS over de gang van zaken. Ontelbare pogingen zijn er gedaan om zaken vlot te trekken. Niemand geeft thuis, de Raad van Commissarissen van SNS Reaal niet, de bestuursvoorzitter Roland Latenstein niet, financieel brein Ference Lamp niet, CEO Property Finance Jaap van Dijk niet, helemaal niemand.

Dat is wat schade veroorzaakt. Afspraken maken, eruit pikken wat voor SNS van belang is, de klant onder water houden en je afspraken niet meer nakomen. Maandenlang niets. En of dat nou komt omdat gefrustreerde en of ondeskundige SNS-ers onder de door hen ongewenste leiding van Buck Groenhof lange tijd diens werk – zowel voor als na het sluiten van de overeenkomst – van binnenuit SNS saboteerden. Of dat ze saboteerden toen zij “de macht” weer hadden na diens vertrek, dat doet er niet zo veel toe. Het is SNS die door het niet nakomen van de afspraken een enorme schade veroorzaakt heeft. Het leed is al geschied.

In mei 2012 is de overeenkomst gesloten. ¾ jaar gaan voorbij waarin SNS wanpresteert, Lips ze daarop aanspreekt en er niets gebeurd. Op 1 februari 2013 wordt SNS genationaliseerd en gonst de pers van de geruchten over door FIOD, SNS en Holland Integrity Group uitgevoerde onderzoeken naar fraude en witwassen binnen SNS. NRC schrijft er 22 januari 2013 al over en SNS reageert met een persbericht. Even Googlen levert een stortvloed op aan artikelen in die periode over fraude, verdachten, arrestaties en wat dies meer zij.

25 februari 2013: Zou Lips daar bij betrokken zijn dan? Is dat “het“? Op de 25e februari 2015 heeft Lips een gesprek bij SNS met de heren Jaap van Dijk de CEO van Property Finance, Klaas Dijkstra het extern ingehuurde hoofd van de juridische afdeling en voormalig rechterhand van Buck Groenhof, Oscar Temminck en Hans Huetink van de afdeling restructuring en recovery (zeg maar het enige wat SNS doet).

SNS wil haar “nieuwe team” voorstellen. In dat gesprek vraagt Lips natuurlijk onmiddellijk opheldering over de onderzoeken en de gevolgen van de nationalisatie voor zijn dossiers . Lips wil weten of hijzelf en zijn dossiers onderzocht zijn en wat daar uit is gekomen. Lips heeft als grootste klant van SNS uiteraard veel hinder van de negatieve pers vanwege de in – blijkbaar – vele dossiers aanwezige fraudegevallen. Dat gesprek verloopt op dit punt als volgt:

Roger Lips: Van mij mag je alle dossiers lichten. Ik heb ook niets gehoord, ik heb geen fiod gehoord, niemand heeft me iets gevraagd, ja alleen de pers. Tot nu toe hè, ik weet het niet. Ik kan me voorstellen dat ze nog iets willen vragen.

Jaap van Dijk: Ja

Roger Lips: Dat kan

Jaap van Dijk: Nou ja goed, wij schrijven eh daar nooit brieven over. Maar ja, we weten natuurlijk wel wat we wel onder schot hebben. Natuurlijk hebben we een hele hoop relaties toch eens even bekeken op opvallendheden. Ook naar opvallendheden in jouw dossier.

Roger Lips: En heb je wat gevonden, of niet?

Jaap van Dijk: Ja, er zijn wel interessante dingen gevonden, maar waar het hier over gaat is natuurlijk van..van, die de toets der integriteitskritieken niet kunnen doorstaan.

Roger Lips: Ja, maar heb je die gevonden?

Jaap van Dijk: Nee, die heb ik niet gevonden.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat SNS dus uit de onderzoeken van henzelf, Holland Integrity Group en de FIOD concludeert dat er niets is om aan de integriteit van Lips te twijfelen. Geen sprake van fraude dus. Waarom komt SNS dan de gemaakte afspraken niet na? Waarom laat zij het Lips concern en Lips volledig barsten?

25 februari tot 20 maart 2013: Na voormeld gesprek pakken Lips en het “nieuwe team” van SNS één specifiek project – het project DCMR – op om te bezien of de impasse doorbroken kan worden. Maar SNS blijft de afspraken uit de overeenkomst frustreren, men wil direct alweer in hun voordeel afwijken van wat er zwart op wit staat en verwijt Lips niet constructief te zijn als hij zich wel aan de zwaarbevochten afspraken wil houden.

Het is “moeilijk kersen eten” met 2 gefrustreerde SNS-ers die plots “de macht” hebben. Dit nadat ze jaren aan de leiband van Buck Groenhof hebben moeten lopen en toe hebben moeten kijken hoe deze afspraken maakte over zaken die zij heel anders zouden willen aanpakken.

SNS-ers die “hun kans” schoon zien om te herstellen wat met sabotage tijdens de uitwerking van Buck Groenhof’s afspraken door het SNS back office apparaat  niet lukte. Er is maar 1 weg, die van het “nieuwe team” van SNS. Op 20 maart 2013 delen ze Lips mee dat hij “bij het kruisje” kan tekenen of anders  “het luik” definitief dichtgaat. Lips doet dat niet, hij weigert toe te geven aan de onbehoorlijke handelwijze en chantage. Vanaf dat moment worden de executies ingezet en is in een periode van een jaar daaropvolgend al het vastgoed wat SNS bij het Lips concern gefinancierd had geëxecuteerd.

Intussen 12 maart-16 april 2013:Op 12 maart vraagt staatsbank ABN AMRO – sedert 1 februari 2013 een vol zusje van SNS – het privé faillissement van Lips aan en slaagt erin dit te forceren. SNS heeft dan “allang” de deur voor Lips dichtgegooid.

29 april 2013 en verder: Als een duveltje uit een doosje valt er plots op 29 april 2013 een brief binnen bij de curatoren van Lips. Nog voor het hoger beroep van 5 juni 2013 wat Lips heeft ingesteld om zijn privé faillissement ongedaan te maken. SNS tracht met dit briefje de overeenkomst buitengerechtelijk (althans enkel voor wat Lips privé betreft, niet het Lips concern) te ontbinden. Voor zover het juridisch al mogelijk is dat te doen, geschiedt het ook nog op oneigenlijke gronden. Curatoren doen er niets aan, logisch want SNS stort tonnen op hun boedelrekening en SNS maakt hiermee dat Lips er nimmer meer in zal slagen om in hoger beroep zijn faillissement ongedaan te maken. En dat is “handel” voor de curatoren en SNS. Lips wordt met deze actie van SNS volledig “kaltgestellt“. Eerlijk? Integer? Of “eigen schuld”?

In een tijdsbalk ziet dat er als volgt uit.

20150727 vso timetable

Lips die geen privé schuld had bij SNS en dus niet onder druk te zetten was. Lips die SNS blokkeerde in het zomaar wijzigen van afspraken omdat dat SNS beter uitkwam. Lips die SNS blokkeerde om ten nadele van andere stakeholders bij het Lips concern zichzelf vanalles toe te eigenen, hen dwong rekening met andere belangen te houden. Als die Lips definitief weg was en  – dachten ze – geen bestuur over het Lips concern meer kon voeren maar dit moest overdragen aan door zijn curatoren aangewezen bestuurders. Dan was het pad vrij om de executies niet uit te voeren maar alsnog hun zin te krijgen. Was dat het snode plan?

Lees in detail waarom deze buitengerechtelijke opzegging niet kan en de gronden niet deugen.

#2 Ongehoorde leningen?

Of het lenen van € 380 miljoen ongehoord is, is natuurlijk de vraag. Het gaat om risico-rendement afwegingen van SNS in relatie tot haar eigen financiële positie. SNS is een vastgoedbank die financieringen wilde verstrekken. Lips een vastgoedbedrijf dat financiering nodig had. Lips heeft  financieringsaanvragen ingediend en het is SNS die deze heeft gehonoreerd na uitgebreid onderzoek en toetsing aan haar eigen randvoorwaarden en richtlijnen. SNS heeft financieringen verstrekt na een goedkeuring door haar diverse krediet comités. Als het al ongehoord zou zijn, dan is dat SNS aan te rekenen en niet Lips.

#3 Geen cent betaald?

Met de opmerking dat Lips nooit 1 miljoen terugbetaald heeft etaleert De Horde een dusdanige domheid dat weerleggen eigenlijk overbodig is. Een klein tipje. Lees eens het artikel van hetzelfde BNR/FD over de verkoop van 1000 woningen van Lips. Of zou SNS dat niet als aflossing hebben geboekt? En de opbrengst van € 90 miljoen uit de verkoop van The Wall? Verdwenen ook? De executieopbrengst van de bezittingen die SNS na 20 maart 2013 heeft verkocht ad circa € 116.788.184,–, is die “verdwenen”? En al die aflossingen die Lips voor het afsluiten van de vaststellingsovereenkomst heeft gedaan? Zoals bijvoorbeeld circa € 21 miljoen voor de Brinkmann Passage te Haarlem? Nog los van de kapitalen die in de jaren voorafgaand op basis van de leenovereenkomsten zijn voldaan. Allemaal zoek?

Maar Cor de Horde is nog niet klaar en sputtert nog wat na

In de rest van het interview weinig nieuws, wel stelt Cor de Horde nog dat Lips balletje balletje speelt. Dit stelt hij omdat volgens hem altijd onduidelijk was wie aan het hoofd van welke vennootschap stond en Lips dat als enige wist. Waar de € 380 miljoen dan is gebleven of waarvoor deze gebruikt is, daar komt De Horde niet op terug, daarmee suggererend dat Lips dat “verstopt” heeft.

Misschien is Cor de Horde niet op de hoogte van het fenomeen Handelsregister. Dat heeft tegenwoordig zelfs een website http://www.kvk.nl/zoeken/handelsregister/

Daar is met een druk op de knop en de investering van een paar euro op simpele wijze te achterhalen hoe vennootschappen – ook die in het Lips concern – zich tot elkaar verhouden inclusief de geschiedenis. Als Cor de Horde de concernrelaties van bijvoorbeeld Lips Group B.V. had opgevraagd dan had hij daar met – bijna – één oogopslag kunnen vaststellen dat alle tussenholdings, dochters, kleindochters en achterkleindochters allemaal als bestuurder hun directe moeder hebben. En dat die hele boom uitkomt op het niveau van Lips Group B.V.. Zo ook bij andere holdings van Lips. Het is volstrekt duidelijk dat de directie van de uiteindelijke topholdings de directie voeren in alle vennootschappen. Lips was daar overal bestuurder, soms samen met anderen. Volstrekt transparant en volstrekt inzichtelijk.

Een aantal van die vennootschappen hadden geld geleend van SNS om gebouwen en projecten mee te financieren. Daarvoor waren hypotheken als zekerheid gevestigd. Al die financieringen zijn verstrekt en uitbetaald via notarisrekeningen en pas na goedkeuring door SNS. SNS weet dus tot op de eurocent waar welk geld gebleven is.

Alle betalingen van rente- en aflossingen verliepen via bankrekeningen van het Lips concern en SNS. Grote aflossingen konden alleen als de hypotheek werd geroyeerd en dan verliep alles via notarisrekeningen. Zowel SNS als Lips voerden zowaar een geautomatiseerde administratie en hadden beiden ook een accountant die dat nog eens allemaal naliep en van een verklaring voorzag. Lips verstrekte SNS bovendien maandelijks een uitgebreide rapportage waar dat allemaal in stond en nog veel meer. Er is dus niets verstopt Cor de Horde, allemaal transparant en verifieerbaar.

En nu Cor de Horde?

Had jij moeten weten hoe het zit? Of had hij het kunnen achterhalen, door wat onderzoek te doen? Is zorgvuldigheid niet geboden voordat je iemand lasterlijk “wegzet” als fraudeur en querelant? Ben jij een professioneel journalist, een prutser of een min spindoktertje in de dop?

Zou je als fatsoenlijk mens je excuus aanbieden? Je lasterlijke uitlatingen rectificeren? En de volgende keer eerst eens nadenken voordat je lasterlijke onzin verkondigd!

3 gedachten over “FD en BNR top- of tobjournalistiek?”

 1. Een failliete ondernemer, een graaiende bankier, een accountant, een curator en een frauderende ambtenaar zitten aan de bar. Om het ijs te breken zegt de barkeeper pfhh eindelijk goed nieuws! Hoezo vraagt de ambtenaar, vandaag kreeg ik weer een blauwe envelop van Ali Baba of een van de andere 40 rovers.
  Niet best zegt de accountant.
  De barkeeper zegt; het was de
  allerlaatste aanmaning ik ben er nu eindelijk van af, ik trakteer!

  De ambtenaar neemt nog een biertje en belt meteen zijn baas
  Wiebes.
  Hij zegt wat flik je me nou? De belastingdienst kan geen laatste
  aanmaning sturen stel je voor dat zo meteen niemand meer betaald hoe betaal je mij dan?
  Wiebes schrikt, hij zegt je hebt gelijk ik laat de allerlaatste
  aanmaning aanpassen in dwangbevel in naam van de Koning.
  Ze zullen ons betalen!
  Trots verteld de ambtenaar over zijn overwinning.

  Opeens haalt de bankier opgelucht adem, het systeem is gered
  zegt hij. Wij moeten wel geld kunnen blijven creëren, als mensen hun
  verplichtingen niet meer na hoeven te komen dan kan zelfs de overheid ons niet meer redden en stort het systeem echt in elkaar.

  De accountant schiet in de lach, hij zegt ik geef een rondje! Zonder ondernemers, banken en de overheid hadden wij nu niet een nieuw
  kantoor gehad. Ik heb tonnen verdient aan de verkoop en terug huur transactie, zolang het economisch systeem blijft werken kan ik uren schrijven met deze hark, wijzend naar zijn kloppende vingers!

  De curator neemt het woord, hij biedt een rondje aan en
  vraagt een nummer van Dire Straits op te zetten.
  Hij zegt; dit zijn mooie tijden, ondernemers en zzp-ers die failliet gaan leveren ons een hoop werk op en wat we binnen halen delen we met bankiers, de staat en forensisch accountants. Het systeem is gered.

  De failliete ondernemer neemt het woord. Barkeeper open even
  twee flessen Cristal en een fles Chateau Margaux. De heren verdienen kennelijk wat Champagne en ik wil graag een lekkere rode wijn.
  Zet maar op de rekening.

  Hij mengt zich in het gesprek en zegt, het feit dat deze
  zzpende barkeeper niet op tijd zijn verplichtingen nakomt volgt uit het feit dat ik op de pof durf te drinken. Kennelijk moeten er mensen zijn die verplichtingen aan durven te gaan zonder volledig zeker te zijn deze te kunnen nakomen. Het feit dat jullie systeem zogenaamd gered is komt namelijk omdat er nog steeds mensen zijn zoals ik. Ondernemers die ballen hebben. In mijn goede tijd werkte dagelijks duizenden mensen voor me waarvoor keurig alles betaald
  werd! Ondernemers die werk creëren, lonen, loonheffing en sociale lasten betalen en jullie producten en adviezen kopen.
  Een ondernemer durft risico’s aan te gaan terwijl jullie niks doen aan jullie systeem.
  Het nadeel is dat ik dankzij Quotenet of ik nu succesvol was of niet een “merk” werd en volledig vernietigd ben.
  Jullie kunnen morgen gewoon opnieuw verder gaan.

  De moraal van het verhaal, gebukt is genomen, een ondernemer wordt links om rechts om vakkundig in het pak genaaid ten behoeve van een graaiend k.. systeem.

Reacties zijn gesloten.