Een minkukel dus en dat is nog netjes uitgedrukt

Vol spanning zat Nederland voor de buis op Hemelvaartsdag om te kijken naar het programma “Op de Vlucht” van John van den Heuvel, uitgezonden door RTL. Onder andere via een artikel in Quote, de Telegraaf, een kijktip van Televizier een optreden in RTL Late Night en diverse aankondigende teasers op TV is de kijker gelokt om toch maar vooral op RTL en John van den Heuvel af te stemmen. In een viertal blogs  van  16 december 2014, 17 december 2014, 30 januari 2015,  31 januari 2015 en 14 mei 2015 heeft LipsLeaks inhoudelijk aandacht besteed aan de voorgenomen uitzending en de vermoedelijke inhoud. Een nabespreking mag niet ontbreken.

Infotainment

“Op de Vlucht” van John van den Heuvel kun je natuurlijk niet serieus nemen. Primetime RTL4 draait om infotainment en kijkcijfers. Met waarheidsvinding heeft het programma niets van doen. Met sensatie zoeken des te meer. Want sensatie is goed voor de klantenbinding: ga er maar aanstaan, keer op keer honderdduizenden kijkers aan jouw buis te kluisteren die uit zoveel andere programma’s kunnen kiezen.

In de aflevering van 14 mei (Hemelvaart) nam Van den Heuvel vastgoedman Roger Lips op de korrel. Geen gelukkige keuze, want een nogal ingewikkeld verhaal met heel veel losse eindjes. Dan is het dodelijk voor de kijkcijfers om de nuance te zoeken. Dat past ook niet binnen het programmaconcept.

Waar Justitie faalt begint “Op de Vlucht”

In de intro wordt voor de kijker eerst nog eens duidelijk neergezet wat dat programmaconcept is. Door de bombastische toonzetting wekt Van den Heuvel de indruk dat hij  een superspeurder is, die in samenwerking met en voor Politie en Justitie,  in het belang van de Nederlandse samenleving zware criminelen opspoort die veroordeeld zijn voor ernstige (hals)misdrijven en op de vlucht zijn voor justitie.

Het omvangrijke inhoudelijke dossier
Het omvangrijke inhoudelijke dossier

Deze criminelen mogen  hun straf niet ontlopen en wanneer alle pogingen van Politie en Justitie de crimineel “in het gevang te stoppen” hebben gefaald, zal John van de Heuvel met zijn professionele enorme kennis, kunde en ervaring alsnog het recht laten zegevieren.

Ernstig delict, Nederlandse economie totaal ontwricht

In de algemene intro hoort de kijker een opgewonden vrouwenstem zeggen “Het feit dat veroordeelde criminelen vrolijk rondlopen terwijl ze in de cel horen is onacceptabel en niet uit te leggen aan de slachtoffers, nabestaanden en de samenleving” direct gevolgd door een voice over van de programmamakers ” Een van die gezochte personen is Roger Lips

Vervolgens pakt van den Heuvel al direct stevig uit met omvallende banken, gigantische verliezen en de rampzalige, alles omvattende crisis die iedereen treft (ja ook u, kijkers naar dit programma!). Ministers, Kamerleden flitsen voorbij om hun walging en ongenoegen te etaleren over de schade die is toegebracht aan de samenleving als gevolg van de ondergang van banken.

Een rekensom wordt getoond die duidelijk maakt dat iedere Nederlander opdraait voor de kosten van de nationalisaties. En wie heeft dat allemaal op zijn kerfstok? Roger Lips, de man die in zijn ééntje maar liefst twee banken heeft omgetrokken. Maar wat erger is: er zelf geen centje pijn van lijdt. Sterker nog: Lips leeft in ongekende weelde in Dubai!

Daarmee is de outline van de aflevering bepaald. Van den Heuvel gaat namens heel Nederland (dus ook namens u, kijkers naar dit programma!) op jacht naar Roger Lips.

De confrontatie: waarmee eigenlijk?

Dat Lips niet veroordeeld is, dat er zelfs nog geen aanklacht tegen hem is ingediend, dat hij niet – in tegenstelling tot wat Van den Heuvel beweert – bij Interpol middels een red alert op een opsporingslijst  staat en hij gewoon over zijn Nederlandse paspoort beschikt, zijn details waarmee je de kijker niet lastig valt. Het gaat om het Grote Verhaal waarin John van den Heuvel met meesterlijk recherchewerk Lips uiteindelijk uit de tent lokt. Om hem te confronteren met…

Met wat eigenlijk? Waarmee confronteert Van den Heuvel Roger Lips? Lips is niet veroordeeld, er is hem geen straf opgelegd, er is zelfs geen beschuldiging tegen hem ingediend cq sprake van een besluit tot vervolging, het is zelfs niet zeker dat het Openbaar Ministerie nog steeds onderzoekt of dat (misschien) kan en relevant is. En dus is het zelfs voorbarig om Lips als verdachte aan te merken. De in beeld gebrachte Officier van Justitie zegt alleen maar dat er door curatoren aangifte is gedaan tegen Roger Lips, noemt enkele vergrijpen waarop zo’n aangifte betrekking heeft en somt op wat volgens de wet mogelijke straffen kunnen zijn die maximaal op een dergelijk vergrijp  zouden kunnen staan.

Bek vol tanden

Aan Lips vraagt John van den Heuvel eigenlijk alleen een reactie op zijn stelling dat Lips mensen aan de bedelstaf heeft gebracht en nu riant leeft van het geld dat – volgens Van den Heuvel – vele schuldeisers van hem tegoed hebben.  Als Lips reageert door te stellen dat er geen schuldeisers zijn, niet anders dan een enkele bank en Lips daarop John van den Heuvel vraagt om met naam en toenaam te noemen welke schuldeisers John van de Heuvel dan wel bedoelt, blijft het stil. Er wordt geen aandacht meer aan besteed.

Waarom Lips naar Dubai is uitgeweken heeft hij bij verschillende gelegenheden en uitgebreid verklaard en is niks nieuws: in Nederland hangt hem in het kader van zijn faillissement een gijzeling (en dat is iets heel anders dan een gevangenisstraf) boven het hoofd en zo’n maatregel beschouwt Lips als een ernstige aantasting van zijn vrijheid en grondrechten, o.a. om zichzelf te verdedigen (opgesloten in een cel, geen toegang tot essentiële informatie, geen fatsoenlijk contact met advocaten en adviseurs). Lips vindt dat de curatoren die gijzeling bij de rechtbank hebben afgedwongen met valse argumenten en leugens.

Wie is hier de boef?

Maar daarover hoor je Van den Heuvel niet. En daarom is het hem ook niet te doen. Hij heeft alles in het werk gesteld om de ‘finale confrontatie’ op video vast te leggen. En daarin gaat niets hem te ver. Liegen en bedriegen, je voordoen als een ander, inbreken en insluipen in andermans eigendommen, schending van de privacy van de familie

van Lips en mensen die toevallig in beeld komen, schending van portretrecht waar Lips aanspraak op heeft gemaakt tijdens de confrontatie, filmen op privéterrein zonder toestemming,  filmen in de Verenigde Arabische Emiraten zonder vergunningen, stalken enz… Van den Heuvel waant zich boven alles en iedereen en dus ook boven de wet verheven.

Overigens is Roger Lips wel een hele vreemde eend in de bijt van “op de Vlucht”. Zijn profiel is totaal anders dan dat van veroordeelde vrouwenhandelaren, pedofielen, drugsdealers en moordenaars die het programma gewoonlijk op de korrel neemt. Lips is niet veroordeeld en er is niet eens een aanklacht tegen hem.

De ratio van dit al

Waarom besteedt John van den Heuvel in de context van veroordeelde zware criminelen aandacht aan Lips? Waarom tuigt hij er een internationale speurtocht op, terwijl Roger Lips gewoon bereikbaar en aanspreekbaar is en vele journalisten, de curatoren, rechtbanken en mensen weten waar hij is dan wel dit kunnen weten? Als openlijk en voor eenieder verifieerbaar is dat 100% van de door John van den Heuvel geuite argumenten voor zijn speurtocht nonsens zijn. Als Roger Lips in een op 5 mei 2015 uitgezonden interview met Sven Kockelmann uitgebreid aan het woord is en uitleg geeft over zaken?

opdevluchtkijkcijfers

Waarom wordt Roger Lips geframed als de criminele veroorzaker van de ondergang van staatsbanken als daarvoor geen greintje van bewijs is?  Wordt er maar één seconde bij stilgestaan dat Roger Lips en zijn familie ernstige schade en onrecht wordt aangedaan door deze handelwijze?  Is er enig moreel besef aanwezig bij John van de Heuvel, de programmamakers en RTL?  Of is John van den Heuvel gewoon een gewetenloze man die niets schuwt in zijn potsierlijke poging om als een held in beeld te komen terwijl hij met zijn maatje op Peppi en Kokki-niveau speurneusje speelt, met walkietalkies sluipend achter tuinmuurtjes.  Is dit niet gewoon laster en smaad?  Wie betaalt deze lastercampagne eigenlijk?  Zouden John van den Heuvel, de producent en RTL zich niet moeten schamen dat zij zo’n programma op TV brengen?

Tja

Wat zou het aardig zijn als Lips deze programmamaker, diens producent én RTL4 juridisch stevig aanpakt. En John van den Heuvels geliefde Openbaar Ministerie eens werk zou maken van de laster en smaad en de vele schendingen van wetten en regels waaraan hij zich schuldig maakt. Liefst met een mega-schadeclaim. Want dat lijkt het enige waar John van den Heuvel c.s. gevoelig voor zijn, de portemonnee. Beroepseer, ethiek en moraal kan het niet zijn.

13 gedachten over “Een minkukel dus en dat is nog netjes uitgedrukt”

 1. PETJE AF Roger..op kostelijke wijze kunnen zien hoe jij twee ‘circus honden’ met de staart tussen de benen aan jouw voordeur laat vertrekken. Ga door met je ‘leaks’ want er ligt nog genoeg onder het tapijt van de BV Nederland en kornuiten.

 2. Daniel, netjes blijven. Heeft je vader je dat niet geleerd?
  Een mening hebben is prima, heel goed zelfs. Maar ga niet schelden enzo.
  Heeft niemand wat aan en je wordt bovendien niet serieus genomen.

 3. Lips is natuurlijk niet eigenhandig verantwoordelijk voor alle problemen bij SNS Reaal. En de methodes van ijdeltuit John van den Heuvel zijn absoluut lachwekkend en zijn opleidingsniveau zal inderdaad niet bijster indrukwekkend zijn.

  Dat Lips de spin in een groot web van vage BV’s is en dat veel handelingen met deze BV’s niet helemaal in de geest van de wet geschiedden, duidt er echter wel op dat zijn intenties niet louter te goeder trouw zijn.

  Deze site doet me overigens zeer denken aan de site van Steve Brown, ook vol van verontwaardiging en verbolgen taalgebruik. En die was per slot van rekening toch ook onschuldig en slachtoffer van de mediageile Peter Rudolf de Vries?

  Waarom zou je jezelf verlagen tot zo’n brij aan ad hominem aanvallen, als je de waarheid aan je zijde hebt? Waar blijven de koele argumenten, goed gedocumenteerd aan het licht gebracht? Als je voor alles een logische verklaring hebt, moet je dan echt meerdere ‘columns’ wijden aan het wegzetten van iemand als minkukel? Echt onschuldige mensen etaleren zelden zulk puberaal en gefrustreerd gedrag.

  Ook als je naar de confrontatie op de oprit kijkt zonder geluid, dan zie je een stout jongetje op het schoolplein, iets te dik van net te vaak patat met cola en wat verwaarloosd door zijn ouders, die steeds zijn schouders optilt voordat hij praat (‘ja, dat weet ik toch ook niet, juf?!’) en telkens schichtig naar beneden kijkt en bewust moeite moet doen om zijn gesprekspartner aan te kijken.

  We gaan het zien.

  1. “Echt onschuldige mensen etaleren zelden zulk puberaal en gefrustreerd gedrag.” – Ik snap de redenering, Kees – maar je zomaar even alles af laten pakken en dan ook nog bezoek krijgen van de mediageile Sjonnie van de Heuvel uit Eindhoven die van van alles en nog wat beschuldigd, lijkt me ook niet echt prettig. Ik kan me wel voorstellen dat je dan naar iets zoekt om ‘terug te meppen’. Maar je hebt wel gelijk : zwijgen en deugdelijke onderbouwing van feiten is wel het beste.

 4. rtl4 Drama, maar dan nog slechter.Ja het klinkt allemaal verschrikkelijk maar er worden geen argumenten gebracht. Omdat de zaak failliet is (lees: gesloopt) moet je van de vloer eten? En die bank directeur die het allemaal slimme deals vond… waar eet die van dan? Juist van ons belastinggeld, maar banken lijken het nooit gedaan te hebben. Ik denk dat ik ook maar bank directeur wordt, lekker investeren zonder risico en wanner het misgaat dan huilie huilie doen. Geen consequenties ))

 5. Ik ben rond 4 jaar in NL en deze verhaal volg ik graag. Ik ben jong en heb ik miss. niet veel gezien maar hoe dom moet je zijn om te verzinnen ( en ook beloven) dat een man kan 2 banken omvallen.. hoe? Ik beoordeel niet of Roger Lips is schuldig of is er niet ik kijk alleen maar naar de feiten.

 6. Gaaf programma (primetime troep van RTL) – Hilversumse maffia helpt de Nederlandse Staat en houdt een beroepsgroep (curatoren) in stand. Goed format – leuke reisjes – objectieve journalistiek (oeps…een pleonasme) –
  Succes Roger

 7. Zojuist de uitzending zitten bekijken, na alle ophef zal het toch we de moeite waard zijn, dus toe maar. Na 35 minuten, twee reclameblocks en een hoop telefonisch geneuzel met van den Heuvel (vanuit zijn door RTL betaalde veel te dikke en gloednieuwe opgevoerde E serie Mercedes; jawel wat hij kan kan ik ook…ff de stemming zetten) nog geen stap verder. Alhoewel…we zagen Roger (die naam is denk ik 160-200 keer genoemd) de avondmaaltijd gebruiken met zijn gezin! Jawel. Aan een gedekte tafel. Wat krijgen we nu zeg. En bovendien ogenschijnlijk onaangedaan. Dat kan toch niet? We/ kijker wil(len) toch op zijn minst een zwaar gestresste vader zien, die drinkt, zijn kinderen slaat en compleet losgeslagen is?

  Tegenvaller voor vdh, “kom we hebben het gezien”. Waarschijnlijk snel op zoek naar de minibar (heeft vdh echt een alcohol probleem?) en pay-tv op zijn kamer (is vdh serieus sexverslaafd?). Piamaatje aan van Miami Vice; duimpje in de mond. Wellicht nog even zijn moeder bellen (hoe staat het met zijn vermeende moedercomplex?). Sorry mam…
  Zijn rechterhand en knecht die de term “alibi” verwart met “onder valse voorwendselen” die fikst het wel even; met een aaneenschakeling van leugens komen we er wel. Mooi voorbeeld voor alle RTL kijkers. Nooit gehoord van Lips, maar boevenvanger vdh fikst dat wel ff. Zo, Lips, veroordeeld, zonder rechtszaak. Iedereen weet nu wie Lips is (alleen hoe heet ie nu ook weer?).
  Die knecht, “detective”, rijdt samen met vdh naar het resort en plotseling, als “Roger” gevolgd wordt..zit vdh ineens in een andere auto en in zo’n walky talky te praten tegen zijn knecht. Doen mijn kinderen ook, en ja ik speel dat spelletje soms mee. Verdorie die wijn stijgt naar mijn hoofd. Ik zie rare tv…Genante kerel zeg die vdh; waar heeft hij zijn podium aan verdiend (is het dan toch echt waar dat hij omroepen afperst?).
  Oh oh en dan die auto’s van Lips…..dat zijn de Opel Kadetten van Dubai. En bovendien op leeftijd. Heerlijk, genieten dit programma. We kijken verder….
  Confrontatie…eerst een paar leugens en daar staat ie. De man die de bom legde onder de NL economie en waarschijnlijk de hele kredietcrisis heeft veroorzaakt.
  Lips (ik bedoel Roger) staat de heren keurig te woord, waar zien we dat nog?; al dit soort pulp tv eindigt met een vluchtend slachtoffer dat huilend en schreeuwend zijn of haar toevlucht zoekt.
  Afsluitend: Een excuus of woord van dank van vdh? Je moet van goede huizen komen om als je zo wordt afgeserveerd als vdh in deze uitzending goede manieren te tonen. “Dank u meneer Lips” (sorry, ik bedoel: Roger) en “we sturen u nog even een exemplaar ter goedkeuring”. Dan kan alleen als je een goed verliezer bent. En vdh is inderdaad een verliezer, doch wel een hele slechte.
  Natuurlijk sla je zo’n gast niet voor zijn appel. Dat had vdh geweldig gevonden. Dat is nu juist het sterke van Lips, netjes blijven. Altijd gedaan en blijven doen.
  De grootste giller is nog dat dit hele verhaal rond de jaarwisseling speelt…nu pas uitzenden? En niets te melden over de voortgang in de afgelopen 5 maanden…..

  Hoe heeft RTL verantwoordt aan het property management dat ze daar met leugens en bedrog zijn binnengerukt? Heeft vdh gedacht aan wat dit met de kinderen van Lips doet? Lekker geslapen vdh in je Business seat op de terugvlucht? Knuffeltje bij je? Beste knul ga eens bij de bankiers achter jouw en mijn geld aan…..wees dan wel beducht op rechtszaken en zwijgplicht. Ga je echte waarheidsvinding doen, dan kijkt er geen hond meer naar je uitzending.
  Denk je echt dat als “Roger” dit vooropgezet had (wat jij veronderstelt en 800.000 mensen als waarheid presenteert), hij niet beter in staat was geweest om echt van de radar te verdwijnen? En dit soort blogs niet had opgezet.
  Je moet je kapotschamen met dit soort pulp. Maar eerlijk is eerlijk. Ik heb genoten van deze bagger.

 8. Zo is het precies, wat een niveau,te treurig voor woorden, twee volwassen kerels die liegen tegen de beveiliging om clandestien in een huis in aanbouw te kunnen filmen, terwijl ze aan hadden kunnen bellen. En dat laatste pas durfden toen ze het sfeertje voldoende hadden opgeklopt,met de smoes schade aan de auto. Ze werden beschamend netjes te woord gestaan en zelfs dat bracht geen schaamte bij hen teweeg. Wat een niveau. Ik zag het toevallig omdat ik een middag thuis was en denk nu maar: geen niveau is ook een niveau. Wat een pipo’s! Maar wat bedroevend voor de heer Lips, indrukwekkend hoe hij heer bleef tegenover deze beschamende grofheid.

 9. Een geestige vertoning…mavo 3 vs universiteit…wat een trieste man die vd Heuvel en dat Engels van die chauffeur…wat een land…wat een triestigheid…nergens vielen zoveel banken om als in NL…gekluns..logisch..toezichthouders beunen bij in de avonduren als meesteres…Ondertussen iedere week een liquidatie in Amsterdam en OM roept dat ze er wel 10 per week voorkomen…NL is gewoon nauwelijks relevant…maar wel praatjes…Minister en clown Koenders toon Putin de vuist….brrr.,.boe !

Reacties zijn gesloten.