De integere curator en de briljante journalist

De boegbeeld curator van het team Insolventie van de rechtbank Oost-Brabant liet zich niet onbetuigd tegen een freelance verslaggevertje van het vermaarde Brabants Dagblad. Van de opwinding met consumptie sprekend, oreert hij tegen het verslaggevertje. Vereerd dat hij diens woordvoerder mag zijn in de Jihad tegen Lips, kladdert hij een berichtje in de krant en citeert : “Dekker oordeelt dat het familielid op een misselijkmakende wijze zwaar onder druk is gezet om mee te werken aan pogingen van Lips en zijn echtgenote om schuldeisers te benadelen. ,,Hij is een spreekpop van Lips en Van Sluisveld.” Wat bezielt die man, die niet eens curator is van Lips?

Op 6 juli 2017 plaatst freelance verslaggevertje Mark Wijdeven uit Uden een artikeltje in Brabants Dagblad met de kop “Curatoren jagen op geld Roger Lips“. Op zich is dat oud, versleten en inhoudsloos nieuws, immers dat is wat curatoren in het algemeen doen, jagen op geld om het in hun eigen zakken te steken.

In curatorenland is het het hele jaar Sinterklaas

De rechtbank Oost-Brabant zorgt goed voor haar geldhongerige curatortjes

In het geval van Lips is dat aardig gelukt, de rechtbank Oost-Brabant gaf hen een prachtig cadeautje. Ze hebben tot heden van Lips en diens schuldeisers (ABN AMRO)  € 5 tot € 10 miljoen aan vermogen kunnen roven. Bijzonder is het echter als dergelijk nieuws wordt gebracht in relatie tot curator Dekker. Die is helemaal geen curator van Lips.

“Rechtbank Oost-Brabant’s finest” kreeg een ander cadeautje, hij kreeg enkele vennootschappen van het Lips concern toegeworpen. Dat heeft hem overigens ook al enige miljoenen aan declaraties opgeleverd hoor, dus medelijden is niet nodig.

De nieuwswaarde lijkt er dan ook in te zitten om  nog maar eens voor de zoveelste keer te trachten de lezertjes ervan  te overtuigen wat voor een enorme boef die Lips toch is. Volgens de curator, die Lips zijn curator niet is, zet Lips zelfs zijn familie misselijkmakend onder druk om schuldeisers te benadelen.

Nou gaat het hier om een zwager van Lips, die getrouwd is met de zus van Lips zijn vrouw. De zwager heeft in 2013 en 2014 geld ontvangen op zijn bankrekening van de vrouw van Lips (en dat overigens ook dat jaar weer terugbetaald). Één  keer heeft hij in juli 2014 een bedrag betaald gekregen via een vennootschap, die dat bedrag betaalde namens de vrouw Van Lips, die dat op haar beurt geleend had bij die vennootschap. Ook dat bedrag is in 2014 terugbetaald aan de vrouw van Lips en door haar aan de vennootschap.

De vennootschap is in april 2016 failliet verklaard. Die ene betaling nu, is voor curator Dekker als curator van die vennootschap , aanleiding om een hele reeks verwensingen rond te slingeren. Omdat de vrouw van Lips – Lips zelf heeft er niks mee te maken – in Dubai woont, heeft curator Dekker zijn toorn op haar familie gericht.

“Hoe het heurt”

En dat gaat “op zijn Dekkers” met grof geweld. Dekker heeft de zwager van Lips februari 2017 op laten roepen voor een zogenaamd ex art 66 faillissementswet verhoor. Een dergelijk verhoor mag alleen dienen om zaken aangaande een faillissement op te helderen. In dit geval kan het onderwerp dus niets anders zijn dan die ene betaling. De zwager van Lips heeft namelijk verder nooit iets te maken gehad met de vennootschap.

Maar Dekker en de rechter-commissaris mevrouw van der Burgt hebben zich volstrekt misdragen, ze hebben de zwager van Lips geïntimideerd en ernstig onder druk gezet. Ze zijn  hun boekje ver te buiten gegaan, althans als recht recht is.

Hij werd ondervraagt over allerlei privé zaken. Bijvoorbeeld of hij in Dubai was geweest, wie die reis had betaald, waar Lips precies woonde, over wat hij wist van de verhuizing van Van Sluisveld, over dure auto’s, allemaal zaken die helemaal niets met het faillissement van de vennootschap van doen hebben. Het gaat Dekker plat gezegd niks aan.

Vragen die dus helemaal niet gesteld horen te worden. Een ordinaire, ongeoorloofde fishing expedition. Bij iedere vraag die niets met het faillissement van de vennootschap te maken had, heeft de zwager een beroep op zijn zwijgrecht gedaan. Als eerstelijns familie heeft hij daar recht op, de rechter-commissaris heeft dit gewoon overruled.

De rechter-commissaris heeft hem bij het overrulen van zijn zwijgrecht een garantie gegeven. Niets van wat hij antwoord zal “tegen hem gebruikt zal worden“.

Op miraculeuze wijze wordt informatie tijdens dat verhoor verkregen aan het freelance verslaggevertje gelekt. Die publiceerde daar 22 mei jl over. Van de rechten van de zwager op een fair trial – en overigens daarmee ook Van Sluisveld – op basis van artikel 6 van de Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens blijft geen spaan over.

Vragen om opheldering over deze gang van zaken bij de rechter-commissaris en zelfs de president van de rechtbank…u raadt het al. Er komt geen enkele verklaring of uitleg.

Het onderdeel van de LOI cursus “hoe wordt ik ik een objectieve, integer handelende, rechtvaardige en gerespecteerde rechter“, wordt jaarlijks met Carnaval gedoceerd. Misschien is dat het, ze kunnen er niets aan doen bij de Bossche rechtbank, omdat ze dit cursusonderdeel  jaarlijks hossend en lallend overslaan.

Dekker zou Dekker niet zijn

Dekker heeft inmiddels al 4 varianten bedacht om het toch maar zo te draaien dat hij een vordering creëert en de familie van Lips kan dreigen dat hij geld bij hen komt halen. Als het niet onverschuldigd betaald is, dan is er wel een of andere tekortkoming in een gezochte schuldovername variant of een andere soort schadeclaim.

Bewijzen dat, nog voordat het geld door de zwager ontvangen is, het bedrag als een schuld van Van Sluisveld in de administratie is geboekt, dat Van Sluisveld haar hele schuld al in 2014 aan haar vennootschap heeft afgelost en de verklaringen van de bestuurder daaromtrent, deren Dekker niet. Dekkers fantasieën, meningen en zijn wil, leidend tot het met declaraties leegroven van met arglist toegevoegde boedelopbrengsten, is wet.

Als u dit briefje leest dan weet u genoeg. “Lips en Van Sluisveld zitten nog relatief veilig in Dubai“,  “U daarentegen bent feitelijk onbeschermd tegen acties die ik zal entameren als u niet meewerkt“. En nog meer van dat soort volzinnen. Stelt u zich maar eens voor dat u zoiets op de mat vindt. Ook hier laat Dekker niet na Lips en zijn vrouw zwart te maken.

Zo spreekt Dekker er schande van dat Lips er niet voor heeft gezorgd dat zijn zwager bij het verhoor vergezeld werd door een advocaat. Dit terwijl Dekker goed weet dat je op een dergelijk art 66 Fw verhoor geen recht hebt op een advocaat en de rechter -commissaris deze advocaat direct buiten zou hebben gebonjourd.

Als recht recht is heeft hij geen poot om op te staan.

Misselijkmakend

Lips vond dat Dekker toch wel heel erg ver ging, door de pers te citeren dat Lips op misselijkmakende wijze zijn familie onder druk zet. Dat is namelijk nergens op gebaseerd. Waarom moet dat nou allemaal? Lips besloot dat dan maar eens gewoon te vragen.

Zorgvuldigheidshalve – je weet nooit met de dikke duimen bij het Brabants Dagblad – heeft Lips aan Dekker gevraagd hoe dat nu zit, en of Dekker dit echt wel gezegd heeft. Dat leest u hier.

Dekker reageert kort daarop, hij maakt het in zijn reactie nog bonter. Niet alleen verwijt hij het freelance verslaggevertje onzorgvuldig te zijn omgegaan met zijn citaat, het citaat had Lips en zijn familie nog veel meer moeten beschadigen. Ook schrijft Dekker dat hij toch eigenlijk ook graag eens persoonlijk met Lips kennis zou willen maken.

Aanleiding voor Lips om Dekker maar eens duidelijk te maken hoe hij over Dekker en zijn handelwijzen denkt. De man kent werkelijk geen grenzen. Lips heeft er een briefje van enkele pagina’s aan gewijd. Van Dekker is geen reactie meer vernomen, ook niet op hoe hij denkt zijn lasterlijke onware uitlatingen recht te zetten.

Het wordt tijd voor een ongediertebestrijder die eens schoon schip maakt.