Categoriearchief: Uncategorized

Hoe red je een failliete woningstichting ? Over stank voor dank

Tijdens een zitting 25 november 2014 in de rechtbank Amsterdam heeft curator Mr Ruud Dekker een aantal ernstige beschuldigingen geuit aan het adres van Lips en Boogers. De aanwezige pers nam deze 1:1 over.

In 2003 is de nagenoeg failliete woningstichting Nationale Stichting Andere Woonvormen van de ondergang gered en is het Ministerie van VROM cq de belastingbetaler een bedrag van circa € 80.000.000,– bespaard aan saneringsbijdrage. Iedere belasting betalende Nederlander heeft derhalve € 10.66 bespaard er vanuit gaande dat in 2003 de beroepsbevolking conform CBS circa 7.500.000 bedroeg. Lees verder Hoe red je een failliete woningstichting ? Over stank voor dank

Waarom een jackpot van minstens € 16.702.781,– bij Louis Meijer uit Vught laten liggen ?

Op 16 september 2004 kochten Louis Meijer en Roger Lips gezamenlijk The Wall van BFO Ontwikkeling B.V. ( verkorte naam van Burgfonds Ontwikkeling Oud B.V. een vennootschap van Louis Meijer en zijn companen Jelle Brouwer, de gebroeders Mark en Pieter Dreesman alsmede voormalig Dik Wessels / Hans van Veggel en met als commissaris Lense Koopmans). Op 31 december 2004 vindt de notariële levering plaats. In de jaren daarop volgend is het project gerealiseerd.
Lees verder Waarom een jackpot van minstens € 16.702.781,– bij Louis Meijer uit Vught laten liggen ?

De (Wan)orde van Advocaten: Over Kluchtrecht en de slager die zijn eigen vlees keurt

Ik krijg veel reacties op mijn blog. Niet alleen van mensen die het met me eens zijn, maar ook van critici. Sommigen verwijten mij vooringenomenheid en vinden dat ik te ver ga met mijn bewering dat de er zaken grondig mis zijn in de advocatuur en de rechterlijke macht. Speciaal voor hen zal ik in deze blog nader ingaan op de Orde van Advocaten, in het bijzonder van de afdeling Den Bosch en daarbij de vraag centraal stellen: hoe geloofwaardig is het dat de Orde serieuze klachten terzake schendingen van gedragsregels en fatsoensnormen zorgvuldig behandeld en dat het Tuchtrecht functioneert? Lees verder De (Wan)orde van Advocaten: Over Kluchtrecht en de slager die zijn eigen vlees keurt

Mr Ruud Dekker steelt een vennootschap, gaat Rechter Mr. Alfred Roosmale Nepveu onwettelijke gedragingen afstraffen?

Een besloten vennootschap is eigendom van de aandeelhouders. Zij worden eigenaar doordat zij zelf de vennootschap oprichten of doordat zij met een notariële akte – zoals bij een woonhuis – het eigendom geleverd krijgen. Hoe kun je zoiets nu stelen… Lees verder Mr Ruud Dekker steelt een vennootschap, gaat Rechter Mr. Alfred Roosmale Nepveu onwettelijke gedragingen afstraffen?