Categoriearchief: Referentiekader

#1: De kat op het spek. Waarom is een curator zo gek op failliete dochter bv-tjes?

haai

In de blogpost “wat is een curator voor een ding” is in Jip en Janneke taal uitgelegd wat een curator is en doet. De faillissementswet stamt uit 1893, is totaal verouderd en wetsartikelen passen niet meer bij de huidige maatschappij. Curatoren hebben een machtspositie en er zijn weinig benen die die weelde kunnen dragen. Die macht corrumpeert. Curatoren kunnen hun gang gaan zonder rekenschap af te leggen. De daaruit voortvloeiende zelfverrijking en corruptie uit zich in vele vormen. Tijd om de ze maar eens te gaan bespreken. Vandaag behandelen we de vraag waarom aandelen in een failliet “dood” bedrijf voor de curator interessanter zijn dan een “levend” bedrijf. Heel vaak zie je namelijk dat een curator van een natuurlijk persoon of rechtspersoon met dochterondernemingen er alles aan doet om ook die bedrijven te laten failleren. Waarom is dat?   Lees verder #1: De kat op het spek. Waarom is een curator zo gek op failliete dochter bv-tjes?

Een kort geding, wat is dat voor een ding

In procedures rondom faillissementen wordt bijna altijd gebruik gemaakt van de kort geding procedure. Er zijn echter vele soorten procedures. Om goed te kunnen wegen, te kunnen plaatsen en te kunnen beoordelen of het gebruik van een bepaald soort procedure wel correct en fair is in de gegeven situatie, is het belangrijk daar wat meer van te weten. Zonder een goed referentiekader kan een rechterlijk oordeel namelijk niet goed beoordeeld worden en is moeilijk in te schatten wat een besluit van een rechter in een bepaalde (soort) procedure nu precies inhoudt.

Lees verder Een kort geding, wat is dat voor een ding