Categoriearchief: Dossier Inlichtingenplicht

Waar blijft de Nederlandse Erdogan?

De Haagse rechtbank vond het nodig een persbericht te publiceren inzake een uitspraak in een voor Nederland bijzondere en zelden voorkomende beroepsprocedure. Vasco van der Boon van het Financiele Dagblad was de eerste die het oppikte en op briljante wijze de zorgvuldig door de Haagse rechtbank geheim gehouden identiteit van de aanvrager onthulde. Op Quotenet trok de berichtgeving ongekend veel reacties. Uiteraard liet ook het Brabants Dagblad zich niet onbetuigd. Zou de natte droom van Schreurs en Stadig toch nog in vervulling gaan? Roger Lips leverde commentaar op het artikel in het financiële dagblad, dat kan de Fugitive de schare lezers niet onthouden Lees verder Waar blijft de Nederlandse Erdogan?

Gaan we nou die € 16.702.781,– bij Louis Meijer nog incasseren of hoe zit het?

Screenshot 2015-07-03 18.59.29
L.A.S. Meijer, hahaha ik ben niet thuis…

Louis Meijer lacht zich rot. Al jarenlang heeft hij ruim € 16 miljoen in zijn zak van Lips. Flip Schreurs en Jan Stadig doen er niets aan om het bedrag te incasseren. Flip Schreurs zijn secondant Tufler prutst al meer dan twee jaar met het dossier. Bewust?  Eerst wisten ze het zogenaamd niet, een vordering van € 16 miljoen? LipsLeaks moest ze 6 november 2014 wakker schudden. Oeverloos gepruts was het gevolg. Willen ze gewoon niet? Wat is dat toch?  Is het gerucht in de markt waar dat iemand (gesuggereerd werd Dik Wessels) bij Flip Schreurs een envelop met cash “in de zak heeft geschoven” om Louis Meijer met rust te laten?  Lees verder Gaan we nou die € 16.702.781,– bij Louis Meijer nog incasseren of hoe zit het?

“Als we doorvragen geeft hij niet thuis”

Screenshot 2015-07-03 18.59.29
L.A.S. Meijer, hahaha ik ben niet thuis…

Hedenmorgen verscheen op Quotenet een artikeltje over Louis Meijer die “niet thuis zou geven”. Uiteraard maakt Quote van de gelegenheid gebruik en kwalificeert Lips als een “online schuimbekkende vastgoedquerelant” ook curator Flip Schreurs krijgt de gelegenheid Lips aan te prijzen. Aan de ronkende volzinnen en Qualiteitsjournalistiek van Quote besteden we geen aandacht, maar de complimenten van Flip Schreurs nopen er toch toe om eens wat feiten op een rij te zetten. Lees verder “Als we doorvragen geeft hij niet thuis”

Kort (-door-de-bocht-) geding

Lips wordt beticht van “dataroof” door curator Mr Ruud Dekker (curator van slechts enkele %-en van de Lips vennootschappen op zoek naar meer kralen aan zijn roofketting) en curatoren Mr Flip Schreurs en Mr Jan Stadig (curatoren van Lips privé).

Mr Ruud Dekker neemt het voortouw en spant een kort geding aan mede namens zijn conculega’s. Hij wordt door de rechtbank Den Bosch met een warp speed bediend en wat “normale mensen” nooit lukt – een kort geding aangekondigd op de 9e, dat dient op de 11e en de uitspraak komt op de 12e warp speedfebruari 2015 – lukt mr Ruud Dekker wel. Binnen enkele dagen “erop en erover”. Op basis van de blogpost “een kort geding, wat is dat voor een ding” kun je je afvragen of een kort geding nou wel wel de route is voor deze kwestie? Of juist niet? En vanuit wiens perspectief? Lees verder Kort (-door-de-bocht-) geding

An offer you cannot refuse…Freedom: cursus boedelverruiming voor gevorderden

Op 10 september 2013 werd Lips gearresteerd in de Rechtbank Amsterdam en in het kader van een faillissementsgijzeling in de cel gegooid. In de blogpost van 17 november jl. wordt uitgelegd wat een gijzeling inhoudt, waarop deze wettelijk is gebaseerd en of een dergelijk vergaand middel in de kwestie Lips van toepassing zou moeten zijn. In de blogpost van 24 november jl. wordt uitgelegd wat de doorslag gaf voor de curatoren en rechter commissaris om dit vergaande instrument jegens Lips in te zetten en hem op te sluiten, een heel bijzonder verhoor met een even bijzondere aanleiding. Lees verder An offer you cannot refuse…Freedom: cursus boedelverruiming voor gevorderden