Categoriearchief: Dossier Faillissement

#1: De kat op het spek. Waarom is een curator zo gek op failliete dochter bv-tjes?

haai

In de blogpost “wat is een curator voor een ding” is in Jip en Janneke taal uitgelegd wat een curator is en doet. De faillissementswet stamt uit 1893, is totaal verouderd en wetsartikelen passen niet meer bij de huidige maatschappij. Curatoren hebben een machtspositie en er zijn weinig benen die die weelde kunnen dragen. Die macht corrumpeert. Curatoren kunnen hun gang gaan zonder rekenschap af te leggen. De daaruit voortvloeiende zelfverrijking en corruptie uit zich in vele vormen. Tijd om de ze maar eens te gaan bespreken. Vandaag behandelen we de vraag waarom aandelen in een failliet “dood” bedrijf voor de curator interessanter zijn dan een “levend” bedrijf. Heel vaak zie je namelijk dat een curator van een natuurlijk persoon of rechtspersoon met dochterondernemingen er alles aan doet om ook die bedrijven te laten failleren. Waarom is dat?   Lees verder #1: De kat op het spek. Waarom is een curator zo gek op failliete dochter bv-tjes?

“En Pierre, wat hebben zij gewonnen?”

curatorenvuurOp 18 juni jl. verscheen  een tussentijds (financieel) verslag  in het privé faillissement van Lips. Staatsbank ABN AMRO heeft – geholpen door die andere Staatsbank SNS – z’n uiterste best gedaan om Lips en het Lips concern te laten opgaan in een alles verzengend curatoren vuur. Lees verder “En Pierre, wat hebben zij gewonnen?”

Hoe een Leeuw achter zijn eigen schaduw aanholt

Op 21 januari 2015 is Rondenborch Residential failliet verklaard door de Rechtbank Amsterdam. Dit is geschied op verzoek van Peter van Leeuwen op basis van een vermeende vordering. De pers gaat er weer heerlijk mee aan de haal, het zou aldus FD een “sleutelvennootschap” zijn en een vennootschap “waaronder 25 dochtervennootschappen hangen”. De Hoge Raad zou van Leeuwen gelijk hebben gegeven en Lips….is natuurlijk weer de boef. Misschien is het goed kort eens uit te leggen hoe het zit. Lees verder Hoe een Leeuw achter zijn eigen schaduw aanholt

Het mysterie van de onttakelde villa #5 van 5

De ontknoping van het Mysterie van de onttakelde villa. 5 februari wordt de villa van Lips geveild door ABN AMRO. De kinderen en partner van Lips hebben in juni 2014 hun woonhuis (gedwongen) verlaten. De curatoren van Lips zijn er kort tevoren ook nog binnen getreden. Zowel Mr Flip Schreurs, Mr Jan Stadig als de voltallige pers sprak schande van de wijze waarop de villa door hen was achtergelaten. Lees verder Het mysterie van de onttakelde villa #5 van 5

Het mysterie van de onttakelde villa #4 van 5

5 februari wordt de villa van Lips geveild door ABN AMRO. De kinderen en partner van Lips hebben in juni 2014 hun woonhuis (gedwongen) verlaten. De curatoren van Lips zijn er kort tevoren ook nog binnen getreden. Zowel Mr Flip Schreurs, Mr Jan Stadig als de voltallige pers sprak schande van de wijze waarop de villa door hen was achtergelaten. Lees verder Het mysterie van de onttakelde villa #4 van 5