Achtergronden

De kwesties waarover op LipsLeaks wordt geschreven kunnen complex zijn. Het komt het begrip ten goede als onderwerpen of stellingen nader worden geanalyseerd en onderbouwd. De berichten zelf lenen zich daar niet voor. In dat geval zal voor diegenen die graag meer weten in de Achtergronden dieper op de zaken worden ingegaan.

The Fugitive

Over gecorrumpeerde curatoren, een failliete faillisementswet, ondermaatse rechtspraak en falende banken