#7:De Beerput en de Doofpot: SNS tovert een wel heel miezerige aap uit de mouw.

Op 21 juli 2015 is SNS gedagvaard de Stichting Prato wegens een claim van twee vennootschappen uit het Lips concern. SNS speelde een kwalijke rol in het faillissement van Roger Lips en de ondergang van het Lips concern. Daar horen SNS en de verantwoordelijke personen niet mee weg te komen. Stichting Prato is begonnen met een eerste claim die zij van het Lips concern had overgenomen. SNS heeft in deze kwestie eenvoudig weg € 5 miljoen onder zich gehouden die niet van haar zijn. In de blogpost #1 “Hoe bankiers en curatoren de deksel op hun beerput houden” is toegelicht waarom SNS niet onder terugbetaling mag uitkomen. In blogpost #4 “Zoekt SNS haar toevlucht tot goedkope trucs?”  is uitgelegd dat SNS met een goedkoop trucje (wisselen van de advocaat en vervolgens 4½ maand uitstel vragen) probeerde de hele zaak voor zich uit te schuiven. Ook is uitgelegd hoe de rechtbank Utrecht hier een stokje voor stak: 24 september moest SNS haar verweer tegen de claim indienen. De laatste stand van zaken. Lees verder #7:De Beerput en de Doofpot: SNS tovert een wel heel miezerige aap uit de mouw.

#6: De Doofpot en de Beerput: Niemand onttrekt zich aan de dag des oordeels.

Vandaag 21 september 2015 vindt de aandeelhoudersvergadering plaats van onder andere Burgfonds Haarlem B.V., de moeder van de vennootschap die haar SNS claim over heeft gedragen aan Stichting Prato. In de blogpost van gisteren is e.e.a. haarfijn uit de doeken gedaan. De curatoren Flip Schreurs en Jan Stadig houden vandaag een aandeelhoudersvergadering en oefenen als curator van de aandeelhouder Cerentino B.V. de aandeelhoudersrechten uit. Het ligt er metersdik bovenop dat alles erop is gericht Harrie Boogers als bestuurder te ontslaan. Om vervolgens de advocaat te ontslaan die Harrie Boogers heeft aangesteld voor het verweer, een nieuwe te benoemen die vervolgens het verweer staakt. Of niet?  Lees verder #6: De Doofpot en de Beerput: Niemand onttrekt zich aan de dag des oordeels.

#5: De Doofpot en de Beerput: Het onaanvaardbare risico dat een vennootschap NIET faillieert.

Langs 2 lijnen wordt geprobeerd de wandaden van SNS aan een rechtelijk oordeel te onttrekken en onder het tapijt te vegen. “En passant” glijden miljoenen in de diepe zakken van curatoren. SNS uit de wind houden kan alleen als de overdracht van de SNS-claim door het Lips concern aan Stichting Prato ongedaan gemaakt wordt vóórdat Prato de claim op SNS ten volle aan de orde kan stellen in de rechtszaal.  Het is alle hens aan dek bij de Maffiamaten. Vandaag wordt verhaald over de aanval langs de flank. Lees verder #5: De Doofpot en de Beerput: Het onaanvaardbare risico dat een vennootschap NIET faillieert.

#1: De kat op het spek. Waarom is een curator zo gek op failliete dochter bv-tjes?

haai

In de blogpost “wat is een curator voor een ding” is in Jip en Janneke taal uitgelegd wat een curator is en doet. De faillissementswet stamt uit 1893, is totaal verouderd en wetsartikelen passen niet meer bij de huidige maatschappij. Curatoren hebben een machtspositie en er zijn weinig benen die die weelde kunnen dragen. Die macht corrumpeert. Curatoren kunnen hun gang gaan zonder rekenschap af te leggen. De daaruit voortvloeiende zelfverrijking en corruptie uit zich in vele vormen. Tijd om de ze maar eens te gaan bespreken. Vandaag behandelen we de vraag waarom aandelen in een failliet “dood” bedrijf voor de curator interessanter zijn dan een “levend” bedrijf. Heel vaak zie je namelijk dat een curator van een natuurlijk persoon of rechtspersoon met dochterondernemingen er alles aan doet om ook die bedrijven te laten failleren. Waarom is dat?   Lees verder #1: De kat op het spek. Waarom is een curator zo gek op failliete dochter bv-tjes?

#4: De doofpot en de beerput. Zoekt SNS haar toevlucht tot goedkope trucs?

Op 21 juli 2015 heeft de Stichting Prato SNS gedagvaard voor een claim van 2 vennootschappen van het Lips concern. SNS speelde een kwalijke rol in het faillissement van Roger Lips en de ondergang van het Lips concern. Daar horen SNS en de verantwoordelijke personen niet mee weg te komen. Stichting Prato is begonnen met een eerste door haar van het Lips concern overgenomen claim. SNS heeft in deze kwestie eenvoudig weg € 5 miljoen onder zich gehouden die niet van haar zijn. In de blogpost #1: De doofpot en de beerput is toegelicht waarom SNS niet onder terugbetaling mag uitkomen. Zij doet hiertoe – geholpen door haar zusje ABN AMRO en hun handlangers – verwoede pogingen . Lees verder #4: De doofpot en de beerput. Zoekt SNS haar toevlucht tot goedkope trucs?