“En Pierre, wat hebben zij gewonnen?”

curatorenvuurOp 18 juni jl. verscheen  een tussentijds (financieel) verslag  in het privé faillissement van Lips. Staatsbank ABN AMRO heeft – geholpen door die andere Staatsbank SNS – z’n uiterste best gedaan om Lips en het Lips concern te laten opgaan in een alles verzengend curatoren vuur. Lees verder “En Pierre, wat hebben zij gewonnen?”