Kort (-door-de-bocht-) geding

Lips wordt beticht van “dataroof” door curator Mr Ruud Dekker (curator van slechts enkele %-en van de Lips vennootschappen op zoek naar meer kralen aan zijn roofketting) en curatoren Mr Flip Schreurs en Mr Jan Stadig (curatoren van Lips privé).

Mr Ruud Dekker neemt het voortouw en spant een kort geding aan mede namens zijn conculega’s. Hij wordt door de rechtbank Den Bosch met een warp speed bediend en wat “normale mensen” nooit lukt – een kort geding aangekondigd op de 9e, dat dient op de 11e en de uitspraak komt op de 12e warp speedfebruari 2015 – lukt mr Ruud Dekker wel. Binnen enkele dagen “erop en erover”. Op basis van de blogpost “een kort geding, wat is dat voor een ding” kun je je afvragen of een kort geding nou wel wel de route is voor deze kwestie? Of juist niet? En vanuit wiens perspectief? Lees verder Kort (-door-de-bocht-) geding

Een kort geding, wat is dat voor een ding

In procedures rondom faillissementen wordt bijna altijd gebruik gemaakt van de kort geding procedure. Er zijn echter vele soorten procedures. Om goed te kunnen wegen, te kunnen plaatsen en te kunnen beoordelen of het gebruik van een bepaald soort procedure wel correct en fair is in de gegeven situatie, is het belangrijk daar wat meer van te weten. Zonder een goed referentiekader kan een rechterlijk oordeel namelijk niet goed beoordeeld worden en is moeilijk in te schatten wat een besluit van een rechter in een bepaalde (soort) procedure nu precies inhoudt.

Lees verder Een kort geding, wat is dat voor een ding

Waar rook is, is vuur. Of een rookgordijn…

Vandaag kopte FD “vrees voor dataroof door Roger Lips”. Wat is dat toch dat FD maar niet verder komt dan het framen van Lips zonder überhaupt de feiten te kennen of te toetsen? Ook lardeert men het stuk nog met opmerkingen van Mr Ruud Dekker dat boekhoudingen vaker “in de cloud” worden “verborgen” en een secretaris van Insolad die nog eens bevestigt dat “wegsluizen van administratie” een groeiend probleem is.  Zijn voorzitter voegt daar nog aan toe dat “het inderdaad veel gebeurt”. Er is voor de geoefende FD lezer geen andere conclusie mogelijk dan dat “Lips data rooft, verbergt en wegsluist”. Hoe zit het nu echt? Lees verder Waar rook is, is vuur. Of een rookgordijn…