Hoe red je een failliete woningstichting ? Over stank voor dank

Tijdens een zitting 25 november 2014 in de rechtbank Amsterdam heeft curator Mr Ruud Dekker een aantal ernstige beschuldigingen geuit aan het adres van Lips en Boogers. De aanwezige pers nam deze 1:1 over.

In 2003 is de nagenoeg failliete woningstichting Nationale Stichting Andere Woonvormen van de ondergang gered en is het Ministerie van VROM cq de belastingbetaler een bedrag van circa € 80.000.000,– bespaard aan saneringsbijdrage. Iedere belasting betalende Nederlander heeft derhalve € 10.66 bespaard er vanuit gaande dat in 2003 de beroepsbevolking conform CBS circa 7.500.000 bedroeg. Lees verder Hoe red je een failliete woningstichting ? Over stank voor dank

Curatoren verblind door inhaligheid: Louis Meijer voor € 16.702.781,– op de korrel

Op 6 november 2014 zijn curatoren wakker geschud door de blogpost over de € 16.702.781,– die bij Louis Meijer voor het oprapen ligt. Vanmiddag hebben zij zich bij de advocaat van Lips gemeld.

Dat is opmerkelijk omdat in de blogpost van 16 november uitgebreid is toegelicht dat curatoren geen enkele vraag meer kunnen hebben en dat de opmerking van Mr Flip Schreurs geciteerd door journalist Tom Kreling grote verbazing wekt.

In de blogpost van 17 november is Mr Flip Schreurs dan ook van harte uitgenodigd om zijn ene “million-dollar-question” te stellen. U raadt het al, die bleef uit. Er is helemaal geen vraag. Lees verder Curatoren verblind door inhaligheid: Louis Meijer voor € 16.702.781,– op de korrel

Tante Pietje en het reversed domino effect

Op 26 augustus werd Crescendo Leisure Concepts Holding B.V. failliet verklaard. Dit gebeurde op verzoek van curator Mr Ruud Dekker die zichzelf kort tevoren op 22 augustus 2014 tot vereffenaar heeft benoemd tijdens een aandeelhoudersvergadering. Hij meende dat hij als curator van het failliete LHO Beheer B.V. – de 2/3 aandeelhouder van Crescendo Leisure concepts  Holding B.V. -daartoe gerechtigd was. Op basis van wet en statuten is hij dat echter niet. Hij is niet vergadergerechtigd en de vergadering is ook niet conform wet en statuten bijeen geroepen. Hij heeft zichzelf benoemd in een vergadering die überhaupt nooit heeft bestaan, nietig heet dat. Lees verder Tante Pietje en het reversed domino effect

Hoe ver gaan de tentakels van staatsbank ABN AMRO? Wiens buikspreekpop is Rechter Commissaris Piet Neijt?

Op 10 september 2013 vind de mondelinge behandeling plaats inzake de faillissementszaak ABN AMRO Bank versus Berzona B.V. (0-3).

Direct na afloop van die zitting in de rechtbank Amsterdam, wordt Roger Lips – onder het toeziend oog van een flink aantal ABN AMRO medewerkers en hun advocaten – in de boeien geslagen. Hij
handboeienwordt door de 6 man sterke (parket)politie afgevoerd en in de cel gelazerd om ’s avonds laat op transport gezet te worden naar de penitentiaire inrichting te Grave. Daar is Lips een kleine maand gegijzeld. Lees verder Hoe ver gaan de tentakels van staatsbank ABN AMRO? Wiens buikspreekpop is Rechter Commissaris Piet Neijt?