#2 : De doofpot en de beerput. Schiet staatsbank ABN AMRO zusje SNS te hulp?

De belastingbetaler is dankzij Henk Broeders en Roland Delfgauw, de uitbeners van staatsbank ABN AMRO, per april 2015 al € 3 miljoen lichter geworden and still counting. Dit omdat zij curatoren Flip Schreurs en Jan Stadig financieren die vervolgens de boedel van Roger Lips leeg factureren. Op 26 juni 2015 is uitgelegd hoe dat kan. Als hun nieuwste plan lukt, komt daar vandaag de kans bij nog eens € 3 miljoen in de zakken van de curatoren te laten glijden in plaats van dat men  de schade beperkt door de eigen vordering te incasseren. Zo wordt er € 6 miljoen ten koste van de belastingbetaler verspild. Of zou die tweede € 3 miljoen een investering zijn om SNS “van de haak” te halen middels de vernietiging van de cessie aan Prato ?

De afgelopen week passeren er enkele bijzondere zaken. “as we speak” staat de advocaat van Prato voor de Rechtbank Oost Brabant om zich namens LCG Real Estate 15 B.V. cs.  te verweren tegen een door staatsbank ABN AMRO ingediende faillissementsaanvraag. Wat ging daaraan vooraf (zie ook blogpost #1 “De doofpot en de beerput“), hoe staat de vennootschap ervoor en waarom is die aanvraag nou ingediend?

Hoe staat de vennootschap ervoor?

LCG Real Estate 15 B.V. heeft 3 schuldeisers.

 • haar fiscaal adviseur voor circa € 250
 • Een schuld van circa € 75.000 aan haar moeder
 • Een vordering van € 3.146.833,22 van ABN (niet voor een eigen krediet maar omdat men meegetekend heeft bij een schuld van een groepsmaatschappij)

LCG Real Estate 15 B.V. is inmiddels niet meer actief. Ze heeft haar vordering op SNS ad € 4.500.000,– in 2013 middels cessie overgedragen aan Prato. Als Prato erin slaagt de claim bij SNS te incasseren ontvangen de vennootschappen 75% van de netto opbrengst.

Wat is de positie van de crediteuren als ze niet failleert?

Als Prato erin slaagt de claim bij SNS te incasseren dan kan met de opbrengsten voor de Lips vennootschappen (75% van de netto opbrengst ad € 4.500.000,–) de gehele vordering ABN AMRO van € 3.146.833,22  worden voldaan alsook de vordering van de moeder van circa € 75.000 . Er blijft dan zelfs geld over en ook nog een claim op de andere Lips vennootschappen omdat de vennootschap de schuld van hen aan ABN AMRO betaald. Geen enkele crediteur komt ook maar iets tekort.

Wat als de vennootschap wel failleert?

In dat geval veranderen de rangordes. Er komt een curator op het speelveld en die gaat met voorrang zijn kosten aftrekken van de opbrengsten. De aanvrager van het faillissement ABN AMRO heeft specifiek verzocht Ruud Dekker tot curator te benoemen.

Ruud Dekker is curator van meerdere Lips vennootschappen en heeft bij de rechtbank – stiekem zonder dat schuldeisers dat wisten – toestemming gevraagd en gekregen om alle vennootschappen graaiengeconsolideerd af te wikkelen. Dat betekent in de praktijk dat alle opbrengsten van alle vennootschappen in “de grote boedelpot” gaan – dus ook de opbrengst uit de claim op SNS via Prato – zodat eerst de curator zijn kosten kan aftrekken voordat het restant (slechts in 5% van de faillissementen in Nederland blijft er dan nog iets over) over alle schuldeisers wordt verdeeld.

In de praktijk zal dit dus betekenen dat de schuldeisers ABN AMRO, de moeder en de fiscalist helemaal niets krijgen.

De lezer mag zeggen wat hij zou doen als hij in de schoenen van ABN AMRO stond, faillissementsaanvraag doorzetten en de kans op enige opbrengst reduceren tot nihil  of niet doorzetten en je vordering volledig incasseren als de claim op SNS slaagt?

Weet ABN AMRO dat wel?

Jazeker, dat weten ze heel goed. Bestuurder Boogers heeft afgelopen vrijdag Henk Broeders van ABN AMRO gebeld en het uitgelegd. Hij heeft dat ook per e-mail nog eens bevestigd en hem gevraagd de faillissementsaanvraag in te trekken.  Screen Shot 2015-08-17 at 10.36.59 PM

Maar Henk Broeders wil van geen wijken weten. Liever nog eens een potentiële opbrengst van € 3 miljoen in de zakken van de curatoren laten glijden.

Screen Shot 2015-08-17 at 10.36.44 PM

Wat speelt er dan dat belangrijker is dan je vordering incasseren?

Dat belang druipt van de faillissementsaanvraag af. Dat niet curatoren de claim op SNS “in handen” hebben, maar dat Prato de eigenaar van die claim is, dat is onacceptabel. Waarom? Omdat Prato “iets met Lips te maken heeft” of omdat de ene staatsbank de andere staatsbank “een handje moet helpen“? kiest u maar?

Hoe dan ook, de poging om via curatoren die cessie ongedaan te maken mag ABN AMRO en daarmee de belastingbetaler ruim € 3 miljoen kosten .

Of dat die cessie aan Prato ongedaan gemaakt kan worden is nog maar helemaal de vraag. Een enkel briefje van curatoren is daarvoor onvoldoende, daar zullen juridische procedures voor nodig zijn.

Curator Jan Stadig’s gretigheid om de claim op SNS “in de klauwen te krijgen” ging zo ver dat hij maar alvast de cessie aan Prato door LCG Real Estate 15 B.V. probeerde te vernietigen terwijl de vennootschappen niet eens failliet zijn en hij daar geen rechtstitel heeft.

Dat de heren curatoren – los van of de cessie überhaupt ongedaan gemaakt kan worden  – nog meer miljoenen in hun diepe zakken laten glijden, dat is collateral damage. Curatoren winnen namelijk altijd. Ofwel ze toucheren de € 3 miljoen als Prato de claim bij SNS incasseert, ofwel ze krijgen de kans het met SNS op een akkoordje te gooien over de hele claim die SNS en haar bestuurders boven het hoofd hangt.

Wat gebeurt er “as we speak” om 10 uur hedenmorgen in de Bossche rechtbank?

ABN AMRO heeft zich zoals gebruikelijk weer van haar beste kant laten zien. Men heeft schandaligerwijs de faillissementsaanvraag te laat betekend waardoor de vennootschappen maar enkele dagen hadden voor hun verweer. Ze hebben wezenlijke informatie voor de rechtbank onthouden, deze bewust op een verkeerd been gezet. Voor de liefhebber het faillissementsverzoek.

raadselUit de stukken blijkt ook dat ABN AMRO over allerlei interne stukken beschikt en in detail op de hoogte is van zaken die de aanvrager van een faillissement nooit kan weten. Wie zou dat nou verstrekt hebben…?

Men kan zich ook straffeloos zo gedragen, immers – zie  “de maffiamaten van staatsbank ABN AMRO” – “hun” bestuurder Peter Zwart en “hun” advocaat Theo Hansen zijn zorgvuldig

gepositioneerd op bestuursposities zodat zij ieder verweer kunnen blokkeren.  Zoals in #1 van “De doofpot en de beerput” al toegelicht, banken zijn specialist in ondernemers “klein” krijgen en om ieder verweer tegen hun wandaden te blokkeren.

Echter, hier rekent men buiten de moed en daadkracht van de enige niet door ABN AMRO gecontroleerde speler in het spel, Harrie Boogers. Als bestuurder van de vennootschappen voert hij verweer. Dat doet hij in het belang van de vennootschap en de crediteuren: diezelfde ABN AMRO en de andere vennootschap waarvoor hij verantwoordelijk is.

De fiscalist heeft zijn vordering kwijtgescholden. De moeder vennootschap heeft haar vordering achtergesteld en daarmee is er nog maar 1 schuldeiser over: ABN AMRO. En 1 schuldeiser is onvoldoende basis om een faillissement uit te spreken. Dat is inmiddels vaste jurisprudentie. Daar hebben Lips en ABN AMRO ten nadele van ABN AMRO eerder de degens over gekruist. Tot aan de hoge raad ving ABN AMRO bot. ECLI:NL:HR:2014:1681

De advocaat heeft zijn verweer uitgebreid opgebouwd en ook direct beargumenteerd waarom alle bezwaren die ABN AMRO naar verwachting zal opwerpen geen doel mogen treffen. Voor de liefhebber, het uitgebreide verweer.

En nu?

Het zal druk zijn op de zitting. Advocaten kantoor Resor  en Henk Broeders en Roland Delfgauw zullen er zijn namens ABN AMRO om in hun nette pak de rechtbank te imponeren en te laten zien koningsdat “nette heren” de staatsbank ABN AMRO vertegenwoordigen. “In naam der koning en Dijsselbloem” wordt de rechtbank beleefd doch dringend verzocht het land te dienen. Zijdens het Lips concern zal advocatenkantoor Ekelmans & Meijer aanwezig zijn vergezeld van de heer Boogers.

Gezien de importantie van de zaak wordt verwacht dat ook  Peter Zwart – de tijdelijke bestuurder – en zijn steun en toeverlaat Theo Hanssen van DVDW advocaten verschijnen. Waar zij gaan zitten is nog de vraag. Bij de verweerders namens het Lips concern, poppenkast spelend? Of zouden ze de ballen hebben om openlijk aan te schuiven waar ze werkelijk thuishoren, bij hun broodheren?

In de loop van de dag zal de Bossche rechtbank een uitspraak doen. Dat kan 2 kanten op. Failliet of niet failliet, that is the question. Gaat men in Den Bosch voor de zoveelste keer voor Lipsspraak ter facilitering van “hun curatoren” en schrijven ze recht wat krom is in het vonnis? Of zou er eens een onbevooroordeelde objectieve weging plaatsvinden, zeg maar rechtspraak.

Hoe dan ook zal “de een of de ander” het niet met de uitspraak eens zijn en zullen nadere procedures volgen. Als de vennootschap niet failliet wordt verklaard dan zullen “de heren” Peter Zwart en Theo Hansen door de curatoren en ABN AMRO aangezet worden tot nog meer daadkracht. Want de vennootschap moet stuk, alles moet stuk hoe dan ook. En waarom ?

In ieder geval zal het boek van “De doofpot en de beerput” nog niet gesloten worden, er is nog flink werk aan de winkel voordat Prato van haar claim op SNS is ontdaan. Zouden de beerput en de doofpot open gaan?

wordt vervolgd

9 gedachten over “#2 : De doofpot en de beerput. Schiet staatsbank ABN AMRO zusje SNS te hulp?”

 1. Is er al nieuws? Ik ben benieuwd naar een update. Insolventies.rechtspraak.nl is ook al niet bijgewerkt. Zou toch van de zotte zijn wanneer een cessie uit 2013 NU als pauliana wordt aangemerkt. Maar qua steunvordering (of het ontbreken daarvan) heb ik inmiddels wel gekkere dingen gezien. Zou bizar zijn als ook deze waanzin wordt toegekend. Maar, als ik het dossier teruglees, zal ik dit wel uitmonden / uitgemond zijn in een uitspraak die pro-staatsbank / curatoren is.

  1. Beste Bart,

   De uitspraak is gepland op aanstaande vrijdag. Op zich gaat de uitspraak dan enkel over de faillietverklaring of niet van de vennootschap. Dat maakt alleen dat de curator alsdan een poging zou kunnen doen om de cessie te vernietigen.

   Je hebt gelijk dat de historie van het Lips dossier niet veel goeds voorspeld over de uitspraak. De vraag of er in dat dossier nog wel sprake is van objectief en onbevooroordeeld oordelen door rechters is inderdaad legitiem.

   Rechters baseren zich in hun oordelen op veronderstelde integriteit aan de zijde van curatoren. Echter door hen corrumperende macht toe te kennen, aan te wenden voor eigen gewin, heeft de wetgever van curatoren criminelen in de dop gemaakt. Alleen sterke benen kunnen de weelde dragen om integer te zijn/blijven als het ongestraft loslaten van die integriteit persoonlijk verrijken ten koste van weerloze anderen mogelijk maakt. Rechters gaan – naief? – uit van integriteit maar slaan de plank vreselijk mis, zij faciliteren criminelen. De faillissementswet en de perverse prikkel daarin zijn een gezwel in de maatschappij.

   1. Roger. Begrijp ik daarmee dat het enige argument voor faillissementsaanvraag die cessie aan stichting prato is? Wat gebeurt et met de schadevergoeding wanneer de cessie wordt vernietigd? Valt die rechtstreeks in de boedel en dus richting curatoren? Dat zou wel gefundenes Fressen van de hoogste orde zijn.

    Datzelfde geldt natuurlijk ook voor die claim op Louis Meijer. Is daar al wat nieuws over? Ook al zon bizar verhaal. Had je die vordering niet gecedeerd?

    Gr Bart

    1. Beste Bart,

     Dat begrijp je goed. De enige reden is om middels het forceren van een faillissement een stap dichter bij het vernietigen van die cessie te komen. Immers dan kan de curator – Ruud Dekker wordt aanbevolen door ABN AMRO in de faillissementsaanvraag – op basis van de faillissementspauliana trachten de cessie te vernietigen.

     Het is inderdaad zo dat als SNS de claim moet betalen, deze in de boedel van die vennootschap valt (Of dat nu 75% is als de cessie gerespecteerd wordt of 100% als die vernietigd wordt). Curator Dekker heeft echter in voorjaar 2015 van de rechtbank toestemming gekregen om alle faillissementen van Lips vennootschappen waarvan hij curator is geconsolideerd af te wikkelen. Inclusief toekomstige faillissementen. Dat heeft hij pas bekend gemaakt nadat de beroepstermijn verstreken was. Dus een claim gaat linea recta een totale boedel in en de schuldeisers van de vennootschap hebben echt het nakijken.

     De claim op Meijer is niet gecedeerd maar was wel verpand als zekerheid voor een lening van de partner van Lips, deze is echter op basis van art 58 Fw “uit handen geslagen”.

     Een bodemprocedure daarover zou inmiddels wel een uitspraak moeten kennen ware het niet dat de rechtbank Roermond al meer dan 1 jaar het vellen van een vonnis uitstelt. Of dat is om zeker te weten dat mocht die uitspraak in het voordeel van de schuldeiser zijn, de opbrengsten verbrand zijn in het vuur van de curatoren, laat zich raden. Van de kwestie Meijer is tot heden geen enkel signaal gekomen dat daar iets aan is gedaan.

Reacties zijn gesloten.